Yli puolet suomalaisista on sitä mieltä, että rakentamisen hyvä maine on hävinnyt. Suurin rakentamisen huoli liittyy kosteus- ja sisäilmaongelmiin, joita pidetään sekä yhteiskunnallisena ongelmana että rakennusalan merkittävänä haasteena.

Peräti 92 prosenttia suomalaisista on täysin tai melko samaa mieltä siitä, että kosteus- ja sisäilmaongelmat ovat suuri haaste yhteiskunnassamme. 88 prosenttia puolestaan sanoo, että rakennusalan suurimpia ongelmia on juuri kosteudenhallinta.

Tiedot käyvät ilmi Taloustutkimus Oy:n rakennusyhtiö Peabille tekemästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin suomalaisten mielikuvia ja käsityksiä rakentamisesta. Tutkimukseen vastasi 1152 suomalaista.

Tulokset yllättivät rakennusalan

”Tutkimuksen luvut ovat todella pysäyttäviä. Alan mielikuva oli vieläkin huonompi kuin mitä osasimme odottaa”, kertoo rakennusyhtiö Peabin toimitusjohtaja Mika Katajisto.

Katajisto peräänkuuluttaa vastuunkantoa ja toimia koko rakennusalalta.

”Meidän on yhteistyössä parannettava toimintaamme niin, että sisäilmaongelmiin liittyvät huolet hälvenevät ja suomalaiset voivat luottaa alan toimijoihin. Kosteudenhallinnasta on pidettävä huolta koko rakennushankkeen ajan. Suunnitellaan hyvin ja rakennetaan niin kuin on suunniteltu ja sovittu”, Katajisto sanoo. Hän myös muistuttaa, että rakennusta on osattava myös huoltaa ja hoitaa sekä käyttää oikealla tavalla.

Laatu puuttuu, kun kiirettä pukkaa

Home, suunnittelun ja rakentamisen huono laatu ja vastuun puuttuminen ovat syitä myös siihen, miksi 61 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että rakentamisen hyvä maine on hävinnyt. Muita syitä mielikuvan huononemiseen ovat muun muassa ammattiylpeyden katoaminen, kiire ja valvonnan puute.

Suomalaisten mielikuva hyvästä rakentamisesta tarkoittaa ennen kaikkea huolellisuutta, hyvin suunniteltua ja kestäväksi rakennettua. Tällaiset rakennukset tehdään ammattitaidolla ja kestävät sukupolvelta toiselle.

”Positiivista on se, että suomalaiset pitävät rakennusalaa tärkeänä. Vastaajista 71 prosenttia sanoo, että rakentaminen on merkittävää Suomen kansantalouden kannalta”, Mika Katajisto kertoo.

Peab ilmoittaa tekevänsä tällä hetkellä paljon työtä kosteudenhallinnan eteen. Yhtiö ottaa käyttöön ensi vuoden alusta alkaen kaikilla omaperusteisilla työmaillaan Kuivaketju10-toimintamallin. Henkilöstön kouluttaminen on jo aloitettu.

Suomalaisten suhtautuminen rakentamiseen -tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen internetpaneelissa ja siihen vastasi 1 152 täysi-ikäistä (18–79-vuotiasta) suomalaista. Aineiston tiedonkeruu tapahtui 6.6.–11.6.2018.