Rakennusten kosteusvaurioihin on liitetty lisääntynyt hengitystieoireiden ja astman riski. Tuoreessa tutkimuksessa etsittiin kosteusvaurioihin liityvää astmaa sairastavilta erityistä geeniprofiilia.

Työterveyslaitoksen, Helsingin yliopiston ja HUSin tutkimuksessa selvitettiin, voidaanko kosteusvauriorakennukseen liittyvistä astmoista tunnistaa erityinen geeniprofiili. Tutkimuksessa kosteusvaurioon liittyvää astmaa sairastavilta ei löytynyt erityistä geeniprofiilia, joka erottuisi terveiden henkilöiden geeniprofiileista. Sen sijaan tutkimukseen osallistuneiden ympäristöherkkien geeniprofiili erottui selvästi muista ryhmistä.

Tutkimukseen osallistui 88 tupakoimatonta naista, joilla oli todettu aikuisiällä kehittynyt astma tai ympäristöherkkyys, sekä terveitä verrokkihenkilöitä. Osalla astman kehittyminen ja oireet liittyivät kosteusvauriorakennuksiin.

Ympäristöherkät otettiin mukaan tutkimukseen, koska heillä voi olla samantyyppistä pitkittyvää sisäilmaan liittyvää oireilua kuin astmapotilailla. Astmapotilaissa on lisäksi enemmän ympäristöherkkiä kuin väestössä keskimäärin.

Ympäristöherkät henkilöt saavat erilaisia oireita ympäristöissä, jotka eivät suurimmalle osalle ihmisistä aiheuta oireita. Nämä oireet eivät selity ympäristötekijöiden vaikutuksilla.

Ympäristöherkiltä löytyi erottuva profiili

Astmapotilailla, joiden astman kehittyminen ja oireilu liittyi kosteusvaurioon, ei todettu erityistä merkkiaineprofiilia, joka erottaisi sen muista ryhmistä.

”Yllättävä löytö tutkimuksessa oli, että ympäristöherkkyyspotilaiden merkkiaineprofiili erottui muista ryhmistä”, kertoo professori Harri Alenius Helsingin yliopistosta.

Ympäristöherkkyyspotilaiden veren valkosolujen geenien toiminnan muutokset erottuivat selvästi terveistä verrokeista.

”On mahdollista, että nämä immuunivasteeseen liittyvät muutokset ovat yhteydessä elimistön krooniseen stressiin ja psykososiaaliseen kuormitukseen” Alenius lisää.

Kosteusvaurioihin liittyvässä astmassa samankaltaisuutta

Vaikka kosteusvaurioihin liittyvää astmaa sairastavilta ei löytynyt erityistä geeniprofiilia, niin verrattaessa kosteusvaurioon liittyvää astmaa sairastavien ja ympäristöherkkien geeniprofiileja toisiinsa, niistä löydettiin kuitenkin samoja piirteitä.

”Samankaltaisuus kosteusvaurioon liittyvää astmaa sairastavien ja ympäristöherkkien geeniprofiilissa viittaa siihen, että oireilun taustalla voi olla yhteisiä mekanismeja”, sanoo ylilääkäri Hille Suojalehto Työterveyslaitoksesta.

Löydös lisää ymmärrystä pitkittyneen sisäilmaoireilun mekanismeista.

”Koska pitkittyvä oireilu voi heikentää merkittävästi työ- ja toimintakykyä, on tärkeää tunnistaa taustalla vaikuttavat tekijät, jotta hoitokeinoja voidaan kehittää”, painottaa Suojalehto.

Lue lisää:

Huoneilman kosteuden tarkkailu on tasapainolaji

Ryömintätilallisissa alapohjissa on riski kosteusongelmaan