Euroopan suurin kylpytynnyrivalmistaja Kirami on ollut ainoana suomalaisena paljuvalmistajana aktiivisesti mukana luomassa uutta EU:n laajuista standardointia, joka liittyy kotitalouksien kylpytynnyreiden turvallisuusvaatimuksiin ja testausmenetelmiin. Erityisesti pienten lasten turvallisuus on ollut keskiössä standardia työstettäessä.

Standardi (EN 17125) määrittelee ne tekijät, joiden mukaan paljut ja porealtaat valmistetaan, testataan ja asennetaan. Työhön on osallistunut paljon eurooppalaisia allasvalmistajia. Mukana on ollut myös turvallisuusviranomaisia, kuten Tukes. Kirami on ainoa suomalainen kylpytynnyrivalmistaja, joka osallistui aktiivisesti standardin suunnittelutyöhön.

Standardin luominen on ollut aikaa vievä prosessi.

”Kirami on osallistunut tähän työhön kahdeksan vuoden ajan. Kyse on meille isosta ja tärkeästä asiasta, johon olemme satsanneet paljon aikaa tapaamisissa eri puolilla Eurooppaa sekä suuren määrän työtunteja”, kertoo Kiramin tietohallinto- ja talousjohtaja Eero Rantanen.

Standardissa on panostettu turvallisuuteen ja laadun määrittelyyn

Standardit lisäävät tuotteiden turvallisuutta ja yhteensopivuutta. Standardisointi myös suojelee kuluttajaa sekä ympäristöä. Ostaessaan standardoidun tuotteen asiakas tietää saavansa käyttöön kestävän ja käytettävän tuotteen. Standardi tarkistetaan viiden vuoden välein ja sitä päivitetään, jos siinä huomataan puutteita.

Kiramin kohdalla turvallisuusasiat ovat olleet jo aiemmin hyvin hoidossa. Esimerkiksi standardin määrittelemä 100 cm pituinen piipun lämpösuoja on kuulunut alusta asti tuotteiden vakiovarusteisiin. Myös standardin vaatimat käyttöohjeet ovat olleet hyvällä mallilla yrityksen tuotteissa.

”Tällä hetkellä Kirami laittaa tuotteitaan standardin mukaiseen kuntoon. Suuri osa asioista on jo valmiina, mutta pieniä yksityiskohtia kuten standardin vaatimaa lämpömittaria ja varoituskylttejä vielä suunnitellaan.

Olemme oppineet työstä valtavasti, luoneet suhteita valmistajiin ja järjestöihin sekä saaneet tukea omalle osaamisellemme. Pääsemme seuraamaan alan kehitystä läheltä, saamme kontakteja, opimme lisää turvallisuusasioista ja sitä kautta teemme yhä laadukkaampia ja turvallisempia tuotteita. Kyse on myös materiaalien kestävyydestä ja käytettävyydestä”, summaa Eero Rantanen.

Lue lisää: https://rakennusmaailma.fi/kylpytynnyrien-t…a-materiaaleista/

(Lähde: Kirami)