Dynaamisen kasvillisuuden suosio julkisilla viheralueilla kasvaa. Sillä pyritään kaupunkiluonnon monimuotoisuuteen, esteettisyyteen ja helppohoitoisuuteen. Samaa voi tavoitella myös kotipuutarhassa.

Luonnon monimuotoisuutta on hyvä opiskella kotipuutarhassa. Hyönteisen tarkkailun ja tunnistamisen apuna voivat olla Facebookin harrastusryhmät, kuten Suomen ötökät ja Suomen perhoset, jotka tarjoavat vertaistukea määrityksiin ja harrastuksen avartamiseen. Samalla oppii lisää niistä kasveista, jotka ovat merkittäviä hyönteisille.

Kotipuutarhan dynaaminen kasvillisuus auttaa myös kaupunkialueille tyypillisiä hyönteisiä. Omakotialueilla korostuu nyt hedelmä- ja lehtipuilla elävän lajisto. Hiekan ja soran käytöllä ja istutuksilla on hyötyä monille lajeille.

”Pihat ja puutarhat kasvavat itseään suuremmiksi kohteiksi, kun samoja kasvilajeja käytetään yleisemmin puutarhoissa. Yhdessä ne muodostavat jäljellejääneiden luontokohteiden kasvien kanssa resurssiverkoston, joka lisää kasvilajien kantokykyä elättää niillä eläviä hyönteislajeja”, kuvailee Sitowisen vanhempi asiantuntija Jaakko Kullberg.

Jos suuri lähialueen niitty tuhoutuu, voi se romahduttaa hyönteiskannat paljon suuremmalla alueella.

”Monimuotoinen kasvillisuus taas tukee pölyttäjälajien menestymistä koko kesän ajan”, Jaakko Kullberg muistuttaa.

Näin tuet kasvillisuuden avulla puutarhan monimuotoisuutta

Kaikki lähtee kasvupaikasta. Kuivalle hiekkaiselle maalle kannattaa istuttaa ketokasveja ja rehevämmälle maalle korkeamman niityn lajistoa. Kosteikkoihin ja metsäpuutarhoihin taas sopivat omat kasvinsa.

1 Varmista koko kasvukauden kestävä kukinta. Istuta samalle istutusalueelle useita kasvilajeja, jotka kukkivat eri aikaan. Valitse kevään aikaisimpia lajeja, kuten lumikelloja ja narsisseja. Niiden jälkeen väriloistoa lisäävät vaikkapa värimintut ja malvat, ja loppukesästä kukkaan ehtivät ketokaunokki ja ruusuruoho. Näin pölyttäjille riittää ravintoa ja ihmisille silmäniloa koko kasvukaudelle.

2 Istuta eri kerroksiin yltäviä lajeja. Kerroksellisuus on dynaamisen kasvillisuuden a ja o. Valitse istutuksiin matalia maanpeittokasveja, kuten kangasajuruoho tai keltamaite. Hieman korkeammalle kurottavat ruohovartiset kasvit ja heinät, joita voivat olla esimerkiksi mäkimeirami, harmaaminttu ja neidonkieli tai ukontulikukka. Ylimpiin kerroksiin yltävät puuvartiset kasvit eli pensaat ja puut, joista paras pörriäiskasvi on keväällä kukkiva raita.

3 Perusta tiheä kukkapenkki. Dynaamisen kasvillisuuden periaatteisiin kuuluu jokseenkin tiheä kasvusto, jonka joukkoon eivät rikkakasvit mahdu. Istuta eri korkuiset kasvit tiheään sekaistutukseen, jotta ei-toivotut kasvit eivät saa jalansijaa. Jos kukkapenkkiin ilmestyy tavanomaisten rikkakasvien lisäksi joku uusi kasvilaji, anna sille mahdollisuus ja harkitse sopisiko se kokonaisuuteen. Selvästi laji viihtyy puutarhassasi!

4 Palvele suomalaista luontoa. Suomen lajistoa vaaliaksemme ja sen monimuotoisuutta tukeaksemme meidän suomalaisten kannattaa valita suomalaisia kasvilajeja tai suosia koristekasveista maatiasiperennoja ja mesikasveja. Ne ovat tarpeellisia suomalaisten eläinlajien hyvinvoinnille ja elinvoimaisuudelle. Esimerkiksi koko lämpimän sesongin kattava kukinta-aika pitää buffetin katettuna lukuisille mesipistiäislajeille ja osa kasveista tarjoaa ravintoa myös hyönteisten toukille.

Voit rakentaa puutarhasi uhanalaisia lajeja silmällä pitäen. Hiekkamaalle voi perustaa vaikkapa ajuruoho- ja ahokissankäpäläkedon, joka voi periaatteessa tarjota kodin jopa 40 eri hyönteislajille – tosin silloin sinulla on käsissäsi oikeasti jo huippuarvokas luontokohde. Suomen edustavimmat ketokohteet ovat itseasiassa ihmisen toiminnan ansiota – pienlentokenttiä ja ampuma-alueita. Syy on juurikin niiden suuri koko, hoito ja avoin monimuotoisuus.

5 Anna luonnolle lupa osallistua. Dynaamisen kasvillisuuden periaatteiden mukaan perustettu istutusalue tai koko puutarha elää vuoden kierron mukaan. Se voi muuttua vuosien saatossa, kun eri kasvilajit elävät omaa kiertoaan kokonaisuudessa. Joku laji voi hävitä tullakseen uudestaan esille myöhemmin – ja jopa aivan toisessa paikassa kuin alun perin. Nauti monimuotoisuudesta, ihmettele muutosta ja anna luonnon hoitaa oma osuutensa!

Lue lisää:

Suosi kotipihalla pölyttäjiä