Kahden keskituloisen (3228 €/kk) aikuisen perheessä voi olla asuntolainaa ja muuta velkaa viisinkertaisesti vuosituloihin nähden eli lähes 400 000 euroa. Keskimääräinen velkaantumisaste on 2,5-kertainen.
Asuntolainaa ja muuta velkaa enemmän kuin koskaan. Asuntokuntia, joilla on velkaa, on Suomessa 1,46 miljoonaa.

Kahden aikuisen lapsiperheissä velkaantumisaste on Tilastokeskuksen mukaan 243 prosenttia eli lähes 2,5 kertaa perheen käytettävissä olevat tulot. Uusien asuntolainojen euromäärästä 21 prosenttia myönnettiin vuonna 2020 Suomen Pankin mukaan kotitalouksille, joilla on velkaa viisi kertaa vuosittaisten bruttotulojen verran.
Erityisen paljon velkaa suhteessa käytettävissä oleviin rahatuloihin on niillä kahden aikuisen lapsiperheillä, joissa eniten ansaitseva henkilö on 25–34-vuotias. Näistä perheistä 41 prosentilla on velkaa vähintään kolme kertaa ja kymmenellä prosentilla vähintään viisi kertaa vuositulojen verran.
Uusien asuntolainojen euromäärästä 21 prosenttia myönnettiin Suomen Pankin mukaan vuonna 2020 kotitalouksille, joiden velka-tulosuhde oli yli 500 prosenttia. Näillä talouksilla on siis velkaa viisi kertaa talouden vuosittaisten bruttotulojen verran. Kun kokoaikatyötä tekevä palkansaaja ansaitsee Suomessa 3 228 euroa kuukaudessa (Tilastokeskus, mediaani vuonna 2020), kahden palkansaajan taloudessa velkaa olisi 387 000 euroa.

Asuntolainaa valtavasti – mutta ei henkivakuutusta

Velkaantumisesta huolimatta suurimmalla osalla suomalaisista perheistä ei ole riskihenkivakuutusta, joka riittäisi korvaamaan huoltajan kuoleman aiheuttamat rahalliset menetykset.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (Etla) toukokuussa 2022 julkaiseman raportin mukaan suomalaisten henkivakuutusvaje on keskimäärin lähes 70 000 euroa. Tuon suuruinen korvaussumma riittäisi huoltajan kuollessa ylläpitämään jäljelle jääneen perheen elintason.
Henkivakuutusvajetta voi paikata vapaaehtoisilla henkivakuutuksilla.
Henkivakuutusyhtiö Kalevan selvityksen mukaan reilu kolmasosa (35%) suomalaisista ei ota henkivakuutusta siksi, että se mielletään liian kalliiksi.
”Henkivakuutuksen voi kuitenkin saada lounaan hinnalla kuukaudessa. Henkivakuutuskorvauksen avulla helpotetaan olennaisesti läheisten elämän jatkumista silloin, jos pahin tapahtuu”, Henkivakuutusyhtiö Kalevan johtaja Minna Mikkanen muistuttaa.
”Alle kymmenellä prosentilla suomalaisista on Etlan raportin mukaan henkivakuutus. Yleisimpiä syitä henkivakuutuksen puuttumiselle on Kalevan selvityksen mukaan se, että henkivakuutus mielletään kalliiksi, sekä se, että asia ei ole tullut mieleen, Mikkanen toteaa.
Pariturva eli kahden hengen yhteinen henkivakuutus on keskimäärin 25 prosenttia halvempi kuin kaksi erillistä henkivakuutusta.

Lue lisää:

Pitkät asuntolainat kiinnostavat

Yhä harvempi omistaa asuntonsa – ”Korkeasti koulutetut nuoret eivät halua sitoutua asuntolainaan”

Asunto on yhä hyvä sijoitus ja omistusasuminen taloudellisesti järkevää

Asuntovelallisilla on keskimäärin sadan tonnin velka