Kotitalouksien kulutus laski ja suomalaisten hiilijalanjälki pieneni koronapandemia vuoksi. Autoilu, asuminen ja energia nappaavat isoimman osan hiilijalanjäljestämme.

Kotitalouksien kulutuksen hiilijalanjälki oli vuonna 2020 noin 52,6 milj. CO2-ekvivalenttitonnia, eli neljä prosenttia pienempi kuin vuonna 2019, kerrotaan Suomen ympäristökeskus SYKEstä. Suurimman pudotuksen kotitalouksien hiilijalanjälkeen aiheutti matkustamisen ja liikkumisen väheneminen. Etenkin lento-, laiva- ja junamatkailun hiipuminen vaikutti hiilijalanjälkeen.

Yksityisajoneuvojen hiilijalanjälki pieneni vain noin neljä prosenttia, mutta polttoaineiden korkean päästökertoimen vuoksi päästövähenemä oli yli 500 000 CO2-ekv. tonnia.

Sulkutoimet ja kodeissa vietetty aika heijastuivat majoitus- ja ravitsemuspalveluiden hiilijalanjälkeen. Myös vaatteita ja jalkineita hankittiin vähemmän.

Kotitalouksien ruoankulutus nousi

Tärkein kotitalouksien kulutusmenojen hiilijalanjälkeä nostanut tekijä oli kasvis- ja eläinperäisten elintarvikkeiden kulutuksen kasvu. Etätyö ja -koulu lisäsivät huomattavasti ruoanlaittoa kotona. Elintarvikkeiden hiilijalanjälki kasvoi yhteensä yli 800 000 CO2-ekv. tonnilla.

Kotoilu kasvatti myös kotien kalusteiden, kodinkoneiden sekä kodin ja puutarhanhoitoon tarvittavien työkalujen ja tarvikkeiden kulutusta, mikä kasvatti hiilijalanjälkeä reilulla sadallatuhannella CO2-ekv. tonnilla.

Hiilijalanjäljen muutos 2019–2020 kulutushyödykeryhmittäin (tuhatta tonnia CO2-ekv.). Prosenttiosuus kertoo, kuinka paljon kulutushyödykeryhmän hiilijalanjälki muuttui vuodesta 2019 vuoteen 2020.

Paljon on vielä tehtävää

Suomen ympäristökeskus SYKEn laskelmien mukaan kotitalouksien kulutuksen hiilijalanjälki oli vuonna 2020 noin 2,4 milj. CO2-ekv. tonnia eli neljä prosenttia pienempi kuin vuonna 2019. Vuonna 2019 se oli 54,9 milj. CO2-ekvivalenttitonnia (CO2-ekv.) ja henkilöä kohden laskettuna 9,95 CO2-ekv. tonnia, ja 2020 noin 52,6 milj. CO2-ekvivalenttitonnia. Kyseessä on SYKEn arvioiman hiilijalanjäljen aikasarjan alhaisin arvo.

”Kotitalouksien hiilijalanjälki on pienentynyt vuosien 2010–2019 aikana 26 prosenttia ja tähän vaikuttavat aktiiviset päästövähennystoimet. Vuoden 2020 muutos on siis varsin maltillinen kokonaiskuvassa”, sanoo erikoistutkija Hannu Savolainen Suomen ympäristökeskuksesta.

Vaikka joidenkin kulutushyödykeryhmien hiilijalanjäljen prosentuaalinen muutos oli suuri, kotitalouksien hiilijalanjäljen jakautuminen eri kulutushyödykeryhmiin noudatteli pitkälti aiempien vuosien rakennetta.

Yksityisajoneuvojen käyttö sekä asuminen ja energia muodostavat kumpikin noin neljäsosan hiilijalanjäljestä. Elintarvikkeiden osuus on noin viidesosa. Loput 29 prosenttia muodostuivat muusta tavaroiden ja palvelujen kulutuksesta.

”Ensimmäinen koronavuosi laski ja muutti kotitalouksien kulutusta pakon edessä. Pysyvämmät muutokset saattavat olla seurausta uusien oivallusten tekemisestä koskien vapaa-ajan viettoa, liikkumista, matkailua ja ruokailua. Paluu palvelujen kuluttamiseen tavaroiden hankinnan sijaan tukisi hiilijalanjäljen pienentymistä tulevaisuudessa”, muistuttaa Savolainen.

Lue lisää:

Hirsikerrostalo on askel kohti hiilineutraalimpaa Suomea

Rakentamisen hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään maalämmön avulla