Valtiovarainministeriön työryhmä ehdottaa, että kotitaloudet saisivat ottaa velkaa enintään 4,5 kertaa talouden vuositulojen verran. Rajoituksia halutaan myös taloyhtiölainoihin.

Suomalaisten kotitalouksien velkaantuneisuus on noussut historiallisen korkeaksi. Samalla myös maksuhäiriöt ovat lisääntyneet.

Velkaa tulojen mukaan

Työryhmä ehdottaa harkittavaksi muun muassa seuraavia uusia keinoja, jotta kotitalouksien liiallista velkaantumista voitaisiin hillitä:

  • Enimmäisvelkasuhde: Kotitalouden kaikkien luottojen määrä saisi olla enintään 4,5 kertaa kotitalouden vuotuisten bruttotulojen verran, kun kotitalous hakee uutta luottoa. Laskennassa otettaisiin huomioon uusi laina, aiemmat lainat ja osuus taloyhtiölainoista.
  • Enimmäistakaisinmaksuaika: Asuntoluoton takaisinmaksuaika saisi olla enintään 25 vuotta. Laina-aikana voisi edelleen sopia maksujärjestelyistä, kuten lyhennysvapaista.
  • Taloyhtiölainojen rajoitteet uudisrakentamisessa: Taloyhtiö saisi lainaa enintään 60 prosenttia myytävien asuntojen velattomasta hinnasta. Takaisinmaksuaika voisi olla enintään 25 vuotta, eikä lyhennysvapaita saisi olla viiteen vuoteen asunnon valmistumisesta.

Luotonantajat voisivat tietyin ehdoin poiketa näistä säännöistä. Säännöt koskisivat luottolaitosten lisäksi myös muita luotonantajia.

Ehdotuksen mukaan lainakatto eli enimmäisluototussuhde pysyisi ennallaan mutta koskisi jatkossa myös muita asuntolainan myöntäjiä kuin luottolaitoksia. Nykyisin asuntolainan määrä saa olla enintään 85 prosenttia vakuuksien käyvästä arvosta lainaa myönnettäessä. Ensiasunnoissa katto on 95 prosenttia.

”Ehdotuksemme eivät kiristäisi merkittävästi asuntoluotonantoa nykytilanteessa. Meidän pitää kuitenkin varautua siihen, että markkinat voivat ylikuumentua”, sanoo työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Leena Mörttinen.

Valvonta Finanssivalvonnalle

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että kaikkien kuluttajaluotonantajien valvonta siirrettäisiin Etelä-Suomen aluehallintovirastolta Finanssivalvonnalle. Samalla kehitettäisiin maksukyvyttömyysriskien hallinnan sääntelyä ja luottokelpoisuusarvioinnin vaatimuksia.

Työryhmä pitää tärkeänä, että Suomessa otetaan käyttöön positiivinen luottorekisteri, josta näkisi henkilön kaikki luotot. Sen perustaminen sisältyy hallitusohjelmaan.

Ehdotus lähtee lausuntokierrokselle, joka päättyy 29. marraskuuta.