Yhdyskuntajätettä syntyi kotitalouksilta ja palvelualoilta vuonna 2017 noin 2 744 655 tonnia. Siitä enää noin prosentti sijoitettiin kaatopaikalle. Muu jäte pystytään hyödyntämään.

Yhdyskuntajätteen määrä on jo kaksi vuotta pysynyt samalla tasolla, ilmenee Tilastokeskuksen keräämästä jätetilastosta. Vuonna 2017 enää noin prosentti yhdyskuntajätteestä sijoitettiin kaatopaikoille. Tilalle on tullut jätteiden hyödyntäminen. Aiemmin kaatopaikalle sijoitettu jäte hyödynnetään nyt pääsääntöisesti energiantuotannossa.

Jätteellä lämmitetään taajamia

Yhdyskuntajätettä käytetään nyt aiempaa enemmän polttoaineena taajamien kaukolämpötuotannossa. Energiahyödynnettyjen yhdyskuntajätteiden sisältämät eloperäiset jakeet hillitsevät myös kasvihuonekaasupäästöjä, mikäli niillä korvataan fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Vuonna 2017 yhdyskuntajätteistä hyödynnettiin noin 99 prosenttia, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Materiaalihyödyntämisen eli kierrätyksen osuus laski 39 prosenttiin, mutta energiahyödyntämisen osuus kasvoi 60 prosenttiin. Erityisesti kuitupakkausten ja muun keräyskuidun materiaalihyödyntämisaste on korkea. Biojätteestä suuri osa kompostoidaan tai mädätetään, yhteensä noin 370000 tonnia. Mädätysjäännös käytetään maanparannusaineena tai viherrakentamisessa, kuten kompostimultakin.

Paperi- ja pahvijätettä, metallijätettä sekä sähkö- ja elektroniikkaromua ei tilastojen mukaan päätynyt enää kaatopaikoille vuonna 2017.

Yhdyskuntajätteen määrä ei ole viime vuosina juurikana kasvanut. Sitä syntyy vuosittain 2,7 ja 2,8 miljoonan tonnia Asukasta kohti laskettuna määrä on vakiintunut noin viiteensataan kiloon vuodessa. Vuonna 2017 suhde pieneni muutaman kilon edellisestä vuodesta, ollen 498 kiloa asukasta kohti.