Kotitalousvähennys on suomalaisille tärkeä kannustin teettää isoja remontteja. Kotitalousvähennyksen tasoa tuleekin nostaa, esittävät Omakotiliitto ja Rauta- ja sisustustavarakaupan yhdistys RASI ry.

Omakotiliitto ja RASI ry teettivät omakotiasujille tehty tutkimuksen, jossa yli puolet vastaajista arvioi, että suuret remontit olisivat jääneet tekemättä ilman kotitalousvähennystä. Yli 5 000 vastaajasta jopa 93 prosenttia oli käyttänyt kotitalousvähennystä.

Omakotiliitto ja Rauta- ja sisustustavarakaupan yhdistys RASI ry ovat kotitalousvähennyksen tason nostamisen kannalla. Tällä hetkellä kotitaloudet voivat saada enintään 2250 euroa vähennystä kotiin ja loma-asuntoihin ostettavien remonttien työn osuudesta.

Kotitalousvähennys tunnetaan hyvin

Syyskuussa 2021 omakotiasujille tehdyssä kyselytutkimuksessa 99 % vastaajista tunsi kotitalousvähennyksen, ja kotitalousvähennystä oli käyttänyt 93 % vastaajista. Kotitalousvähennystä ei koettu hankalana tai monimutkaisena tukimuotona, vaan se oli helposti kansalaisten hyödynnettävissä.

Yli puolet vastaajista ilmoitti kotitalousvähennyksen olleen niin merkittävä tuki, että korjaustoimenpiteet olisivat jääneet tekemättä ilman kotitalousvähennystä.

”Tuloksista näkyy, että kotitalousvähennys on merkittävä tukimuoto, kun suunnitellaan kiinteistöjen korjaustarpeita. Kiinteistön oikea-aikainen korjaaminen on jo rakennuksen terveellisen ja turvallisen käytön kannalta keskeistä myös yhteiskunnan näkökulmasta”, kertoo Omakotiliiton hallituksen puheenjohtaja Ari Rehnfors.

Kotitalousvähennystä oli käytetty eniten kalliimpiin kiinteistöjen ylläpidon kannalta välttämättömiin remontteihin, kuten katto- sekä vesi- ja viemäriremontteihin. Lisäksi kotitalousvähennyksen avulla oli toteutettu merkittävä määrä kiinteistön energiatehokkuutta parantavia remontteja. Näihin kotitalousvähennystä oli käyttänyt yli 57 % tukea hyödyntäneistä.

Alle 10 % vastaajista piti nykyistä kotitalousvähennyksen tasoa riittävänä ja jopa 77 % kannatti kotitalousvähennyksen nostamista 3 500–5 000 euroon.

Omakotiliiton ja RASI ry:n mukaan omavastuuosuuden poistaminen ja kotitalousvähennyskelpoisen työn osuuden prosenttimäärän korottaminen tukisi pienituloisten kotitalousvähennyksen käyttöä. Tällä hetkellä remonttien työn osuudesta saa vähentää 40 prosenttia. Myös yksinasuvien tilannetta haluttiin parannettavaksi tulevissa kotitalousvähennyksen muutoksissa.

Lue lisää:

Vanhan talon remontoiminen voi olla purkamista fiksumpaa

Missä kunnossa talosi vesikate on?