Piirroskuvassa vakuutustarkastajat sinisissä vaatteissa tarkastavat kodin putkia

Rakennuksen ja vesiputkistojen iät sekä asuinpinta-ala ovat kotivakuutusmaksulle tärkeitä tekijöitä. Vakuutusmaksu alenee nostamalla omavastuuosuutta.

Pientalon – omakoti-, pari- tai rivitalon – kotivakuutus tarkoittaa suppeimmillaan palovakuutusta, laajana rakennuksen ja irtaimiston vakuutusta.

Turvatasoja on tyypillisesti kolme: palovakuutus, perusturva ja laaja turva. Laaja turva maksaa ja kattaa eniten. Se korvaa yllättävät omaisuusvahingot, kuten palo-, vesi- ja sähkövahingot sekä murrot ja rikkoutumiset. Asiakas voi helposti muuttaa kotivakuutuksensa laajuutta.

Rakennus ja irtaimisto vakuutetaan useimmissa yhtiöissä erikseen. Rakennuksen vakuutukseen kuuluvat useimmiten enintään neljän neliön talousrakennukset sekä piha.

Koti-irtaimistoksi katsotaan muun muassa huonekalut, elektroniset laitteet, kodinkoneet ja vaatteet. Jos vahinko sattuu, yhtiö käyttää ikävähennyksiä. Mitä vanhempi laite, sitä pienempi korvaus. Arvotavarat on yleensä vakuutettava erikseen. Yleensä irtaimistovakuutus on tilapäisesti voimassa myös matkoilla, ulkomaat mukaan lukien.

Irtaimiston vakuutusmäärä tai enimmäiskorvaus lasketaan pääasiassa asuinneliöiden perusteella.Kotivakuutus kattaa myös rakenteilla olevan tai peruskorjattavan rakennuksen.

Kodin irtaimistovakuutukseen sisältyy tai siihen voidaan sisällyttää vastuu- ja oikeusturvavakuutus. Vastuuvakuutus kattaa toiselle tai tämän omaisuudelle koituneita vahinkoja. Oikeusturvavakuutus korvaa oikeudenkäyntikuluja.

Vanhaan taloon tehdyt remontit eivät juuri näy kotivakuutusmaksuissa. Lämmitys- ja varsinkin käyttövesiputkiston remontti on tähän iso poikkeus. Mitä vanhemmat putket, sitä enemmän asiakas maksaa. Toisaalta yhtiöt hyvittävät täydestä putkiremontista reilusti.

Myös rakennuksen runkorakenne vaikuttaa kotivakuutusmaksuihin. Puurunkoinen rakennus maksaa asiakkaalle usein hieman enemmän kuin kivirakenteinen.

Osakeyhtiömuotoisille pientaloille – jotka usein ovat pari- tai rivitaloja – on otettava kiinteistövakuutus, koska kyse on yhtiön omaisuudesta. Kiinteistö on yleensä vakuutettava täydestä arvostaan. Osakkaan irtaimistoa suojaa osakkaan kotivakuutus.

Toisin kuin kotivakuutuksissa, asunto-osakeyhtiön vakuutusarvoon vaikuttaa tilavuus. Rakennuksen runkomateriaaleihin kiinnitetään kiinteistövakuutuksissa erityistä huomiota.

Lue aiheesta tarkemmin TM Rakennusmaailman numerosta 3/10, joka ilmestyi 24.3.