Moni ottaa kotivakuutuksen vasta muuttaessaan uuteen kotiin. Se olisi kuitenkin hyvä olla hankittuna jo asuntokauppakirjaa allekirjoittaessa, jotta riitatilanteissa auttava oikeusturvavakuutus on voimassa.

Ylivoimaisesti eniten oikeusturvavakuutuksesta korvataan asunto- ja kiinteistökauppariidoista aiheutuneita asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja. Seuraavaksi yleisimpiä vahinkoja ovat perheoikeudelliset riidat, kuten huoltajuuskiistat, sekä rikokset. Kalleimpia ovat vakuutusyhtiö Ifin tilastojen perusteella juuri asuntokauppariidat.

”Oikeusturvavakuutusta ei usein osata ajatella tai arvostaa, ennen kuin jotakin sattuu. Etenkin asuntokauppariidat ovat kuitenkin valitettavan yleisiä ja myös kalliita, koska niiden käsittelyssä tarvitaan tyypillisesti myös erilaisia rakennusalan toimijoiden selvityksiä ja lausuntoja. Ifin korvaama keskivahinko on niissä yli 4000 euroa. Monessa tapauksessa kuluja maksetaan kuitenkin enimmäiskorvausmäärä, joka on oman valinnan mukaan joko 10 000 tai 20 000 euroa”, kommentoi Ifin vakuutuspäällikkö Sanna Bergroth.

Tietämättömyyden vuoksi ilman korvausta

Kaikkiin oikeusturvavakuutuksiin liittyy niin sanottu kahden vuoden sääntö: jos oikeusturvavakuutus on ollut voimassa alle kaksi vuotta, tulee myös riidan perusteena olleiden asioiden olla syntynyt vakuutuksen voimassaolon aikana.

”Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että oikeusturvavakuutuksen pitää olla voimassa jo silloin, kun allekirjoittaa asuntokauppakirjaa. Jos vakuutuksen ottaa vasta muuttaessa eikä aikaisempaa vakuutusta ole, oikeusturvavakuutuksesta ei ole apua, jos asunnossa myöhemmin ilmenee jotakin, jonka vuoksi ajaudutaan myyjän kanssa riitaan”, Bergroth kertoo.

Kotivakuutus voi yhtä hyvin olla voimassa vaikka edelliseen asuntoon. Ratkaisevaa asiassa on, ettei kotivakuutukseen tule katkosta, vaan henkilöllä on oikeusturvavakuutus jotakin kautta voimassa.

Oikeusturvavakuutuksesta on apua myös muulloinkin kuin oikeuskäsittelyissä. Esimerkiksi Ifin oikeusturvavakuutus korvaa myös muita tapauksen selvittämsieen liittyviä asianajokuluja.