Kova lumitalvi altistaa katon lumiesteet kovalle rasitukselle. Vaikeimmassa tapauksessa koko lappeen luomikuorma painaa vain muutaman metrin matkalle asennettua estettä.

Kova lumitalvi testaa paitsikattorakenteita, myös lumiesteitä lumiesteet. Pahimmassa tapauksessa katolta valuva massa vie lumiesteet mukanaan rikkoen samalla kattoa ja sen alla olevia ruoteita.

Vesivekin tekninen neuvoja Pekka Uusitalo kertoo lumiesteiden pettämisen taustalta löytyvän tyypillisesti kaksi syytä.

Toinen näistä on kiinnikkeiden väärä mitoitus. Asiassa turvaudutaan hänen mukaansa turhan usein ”perimätietoon”, mikä on huono idea. Parempi ajatus olisi pitäytyä RT-korttien mitoitusohjeissa, joiden perustana ovat oletusten mukaiset lumikuormat.

Tällöinkin on syytä huomioida myös keliolosuhteet. Lumikuorman keventäminen on joskus tarpeen, vaikka kiinnitykset olisi tehty oikein.

Kuorman arviointi voi olla vaikeaa pelkästään pihalta katsomalla, eikä päätöstä katolle menemisestä kannata tehdä naapurin tekemisten perusteella. Parempaa apua tilanteen arviointiin löytyy Syken, Ilmatieteen laitoksen, Tulvakeskuksen ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Vesi.fi-nettisivulta. Siellä julkaistaan tietoa alueellisesta lumitilanteesta.

Kova kuormitus altistaa vaurioille

Toinen tyypillinen tekijä vaurioiden taustalla on Uusitalon mukaan esteiden asentaminen pelkästään kulkureittien yläpuolelle. Vaikka tämä riittää täyttämään lain kirjaimen, muutama metri lumiestettä ei aina riitä tarjoamaan vastusta koko lappeelle kertyneelle kuormalle.

Tilanne on erityisen hankala silloin, kun massa on jäätynyt ehjäksi kohvalevyksi. Tällaisessa tapauksessa koko lappeella oleva kuorma voi painaa muutaman metrin matkalle asennettua lumiestettä.

”Voima kasvaa tällöin niin suureksi, ettei normienkaan mukainen kiinnitys riitä vastaamaan siihen”, toteaa Uusitalo.

Myös kuistien omistajat voivat saada kovaa näyttöä katolla syntyvistä voimista. Sopivissa olosuhteissa lappeen ja kuistin katon lumikuorma jäätyy yhtenäiseksi levyksi, joka vääntää alaspäin valuessaan kuistia irti seinästä. Uusitalolla itselläänkin on kokemusta asiasta.

”Voima riittää pahimmassa tapauksessa kaatamaan koko kuistin.”

”Omassa kotitalossani ongelma ratkaistiin nostamalla kuistin katto riittävän korkealle suhteessa räystääseen”, kertoo Uusitalo.

Vesivekin profiililumiesteen muoto on suunniteltu pysäyttämään lumimassat tehokkaasti. Mallisuojattu lumieste soveltuu 1-2 -kerroksisiin rakennuksiin.

Kannat omille teilleen

Irronnut lumieste voi näyttää siltä kuin estettä ei olisi väännetty vaan tunkattu suoraan ylöspäin. Uusitalon mukaan tämä ei kuitenkaan yleensä johdu siitä, että jäätyminen olisi nostanut estettä.

”Nostava voima syntyy lappeen suuntaisen voiman painaessa enemmän esteen ylä- kuin alareunaa.”

Voimat kasvavat lappeen pinta-alan ja kattokulman jyrkkyyden myötä. Lopputulos voi kuitenkin nostaa jykevät lvi-ruuvit paikoiltaan jo matalahkoillakin kattokulmilla.

Uusitalo kertoo monien ruuvien myös rikkoutuneen kovien lumitalvien jäljiltä. Monet ruuvit kestävät hänen mukaansa paremmin poikkileikkausvoimia kuin suoraan ylöspäin kohdistuvaa vetoa, minkä takia ruuvien kannat voivat lähteä omille teilleen.

”Kehitimme kokemusten perusteella ruuveja lisäämällä terästä tiettyihin kohtiin”, kertoo Uusitalo.

Puuta ruuvin ympärille

Koska lumiesteen irtaantuminen voi alkaa yhtenä talvena ja jatkua seuraavana, neuvoo Uusitalo asukkaita tarkistamaan kiinnitykset keväisin. Jos ruuvi on päässyt repeytymään irti ruoteesta, asiasta on vaikea selvitä ilman kattoremonttia. Uusitalo ei kannusta yrityksiin korjata repeytynyttä kiinnittymiskohtaa liimoilla, hänen mielestään parempi ratkaisu on purkaa kattoa ja asentaa uutta puuta kiinnityksen tueksi.

Jossain tapauksissa kattoruoteen sijainti voi olla myös syy vaurion syntymiseen. Näin voi käydä, jos ruuvi osuu liian lähelle ruodelaudan reunaa.

”Kiinnitys voi tällöin revetä, koska ruuvin ympärillä ei ole yksinkertaisesti riittävästi puuta”, kertoo Uusitalo.

Jos tilanne huomataan asennuksessa, pitäisi kattoa purkaa sen verran, että kiinnikkeiden alle saadaan riittävästi puuta.

”Jos näin ei tehdä, aiheuttaa ruuvin repeäminen helposti isomman vaurion, jonka jälkeen kattoa on joka tapauksessa pakko purkaa”, sanoo Uusitalo.

Tiilikatoilla kiinnikkeet saadaan helpommin tiukasti ruoteisiin. Asennus voi kuitenkin vaurioittaa ylemmän rivin tiiltä, ellei tähän työstetä uraa lumiesteen kiinnikettä varten. Oikein tehdyssä asennuksessa ylemmän rivin tiili lepää ruoteen varassa, huonossa asennuksessa kiinnikkeen teräs jää kantamaan tiiltä.

”Viimeksi mainitussa tapauksessa tiili todennäköisesti hajoaa, kun sen päälle tulee painoa”, kertoo Uusitalo.

Konesaumatuissa katoissa ongelmia on tullut lähinnä siitä, että katon reunalla kulkevaa sadevedenohjaajaa eli jalkaränniä halutaan pitää lumiesteenä – mitä se ei muotoilultaan edes väitä olevansa.

”Lumi pääsee helposti jalkarännin yli, mikä onkin aiheuttanut pahimmat onnettomuudet korkeissa asuinkerrostaloissa”, kertoo Uusitalo.

Artikkeli on julkaistu TM Rakennusmaailmassa 12/18. Lue koko artikkeli digilehdestä.

Lue lisää:

Talveen turvallisin mielin: Näin hoidat pientalon turvallisuuden kuntoon