Kuluttajaliitto vaatii, että sähkönsiirtoyritysten kohtuuttomat voitot palautetaan kuluttajille. He pyytävät myös pikaista selvitystä siitä, voiko yritysten kohtuullista tuottoa tarkastella uudelleen edellisen valvontakauden osalta todellisten kulujen valossa.

Ylen 12.10.2020 julkaisema selvitys kertoi energiansiirron epäkohdista, joissa kuluttaja on joutunut maksumieheksi. Sähkön siirtohintojen viime vuosina kiihtynyttä nousua on perusteltu huoltovarmuuden kasvattamiseen kuluvilla lisäinvestoinneilla. Ylen selvitys paljastaa kuitenkin, että myrskyjen varalta tehtävät investoinnit selittävät vain murto-osan viime vuosina tehdyistä siirtohintojen korotuksista.

”Energiaviraston tehtävänä on valvoa sähkönsiirron hinnoittelun luonnollisia monopoleja. Viraston työn tulos ei tällä hetkellä näytä kuluttajan näkökulmasta todellakaan vakuuttavalta”, toteaa Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell.

Energiavirasto valvoo verkkoyhtiöitä neljän vuoden jakoissa. Jos yhtiö on jakson aikana perinyt ylihintaa, tulee sen hyvittää se asiakkaille seuraavassa jaksossa.

”Kohtuuttomat voitot perityistä sähkönsiirtomaksuista tulee hyvittää kuluttajille tavalla tai toisella seuraavalla valvontakaudella”, Beurling-Pomoell vaatii.

Valvontakauden aikana toiselle jakelualueelle muuttanut kuluttaja ei tule hyötymään valvontajakson jälkeisistä maksujen hyvityksistä. Tämä epäkohta tulee Kuluttajaliiton mukaan myös korjata.

Hallituksen esitys sähkön siirtohintojen nousua hillitsevistä toimista tullee eduskunnan käsittelyyn muutaman viikon kuluttua.

Kuluttajaliitto odottaa, että nyt valmisteltavana olevassa laissa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös sähkönsiirron sallittuun tuottoon liittyvät epäkohdat sekä hintojen jatkuva ja kohtuuton kasvu.