Kuluttajat uskovat Tilastokeskuksen mukaan yhä taloutensa hyvään vetoon. Talouden luottamusindikaattori oli elokuussa 21,5, kun se kesäkuussa oli 23 ja viime vuoden elokuussa 23,5.

Kuluttajat arvioivat kotitaloutensa rahatilanteen elokuussa hyväksi. Ihmiset pitävät aikaa otollisena säästämiselle, mutta hyvänä myös lainanotolle kuten esimerkiksi asunnon hankinnalle tai kestotavaroiden kuten auton ostamiselle. Työlliset kuluttajat eli he, joilla on töitä ja toistaiseksi voimassa oleva työpaikka, kokivat työttömyyden uhkan vähentyneen kohdallaan jonkin verran.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin. Ennustetta varten haastateltiin 1 138 maassamme asuvaa henkilöä. Tutkimus tehtiin 1.-17. elokuuta. Luottamusindikaattori on vaihdellut kohtuullisen vähän vuoden aikana. Korkeimmillaan lukema on ollut tämän vuoden helmikuussa 25,8 ja tämän vuoden toukokuussa 24,8.

Säästäminen kiinnostaa

Luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä kuluttajien odotukset kotitalouden säästämismahdollisuuksiin paranivat elokuussa selvästi verrattuna edelliseen kuukauteen. Arviot omasta ja maamme taloudesta pysyivät hyvällä tasolla, vaikka heikkenivätkin hieman aiempiin arvioihin verrattuna.

Vahvinta kuluttajien luottamus omaan talouteen oli Pohjois-Suomessa ja heikointa Länsi-Suomessa. Luottamusindikaattorit kyseisillä alueilla olivat 23,9 ja 19,2. Väestöryhmistä yrittäjät olivat optimistisimpia, luottamusindikaattori 34,1.

Heikoimmin omaa talouskehitystään arvioivat työttömät (18,4) ja eläkeläiset (11,7). Miesten luottamus talouteen oli vahvempaa (24,9) kuin naisilla (18,2).

Osatekijöiden keskiarvo

Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Osatekijöitä ovat oma talous, maamme talous, yleinen työttömyys ja kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluku saadaan vähentämällä myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.

Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella miinus sadan ja plus sadan välillä. Mitä korkeampi lukema on, sitä valoisampi näkemys kuluttajilla on omasta ja maamme taloudesta.