Puurakentamisen ammattilaiset antavat vinkit siihen, mitkä asiat kannattaa pitää mielessä massiviipuuelementeistä tehtävää pientaloa rakennettaessa.

Akustiset ominaisuudet

”CLT-rakenteeseen päädyttäessä suunnittelussa pitäisi kiinnittää erityistä huomiota rakenteelliseen ääneneristykseen. Väliseinien ääneneristyskyky ei ole paras mahdollinen. Runkoäänet saattavat kantautua, jos ääneneristykseen ei ole paneuduttu riittävästi” kertoo Celt Oy:n myyntijohtaja Markus Katainen.

Uuden materiaalin haasteet

”Kaikilla rakentajilla ja eri alojen asentajilla ei välttämättä ole vielä kokemusta massiivipuuelementtien kanssa työskentelemisestä. Työtä massiivipuuelementtikohteessa ei ehkä osata tai uskalleta hinnoitella, kun se kuvitellaan tavanomaista hankalammaksi. Sitähän se ei todellakaan ole”, huomauttaa Markus Katainen.

Hartiapankkirakentaminen

”Tekniikka on helppoa, joten MHM-rakentaminen onnistuu myös hartiapankkina, jos on kokemusta perinteisestä rakentamisesta”, rohkaisee Rakennusvarma Oy:n toimitusjohtaja Petri Vuokila.

Lisää puun käyttöä

”Massiivipuurakentaminen on tullut jäädäkseen. Se lisää puunkäyttöä rakentamisessa merkittävästi myös globaalilla tasolla. Suomella on hyvät edellytykset olla mukana kehityksessä. Kaupungeilla ja julkisella rakentamisella on iso rooli puurakentamisen kehityksessä suunnannäyttäjänä. Osaaminen kasvaa vain tekemällä ja monen osaajan yhteistyöllä”, muistuttaa Timberpoint Oy:n toimitusjohtaja Marko Suonpää.

Paloturvallisuus

”Kantavana rakenteena massiivipuu on erinomainen materiaali, sillä se hiiltyy hitaasti ja säilyttää kantavuutensa palossa hyvin. Paloa eristävien seinien tekeminen on massiivipuusta helppoa.”

”Kerrostaloissa määräykset vaativat pintapalovaatimusten vuoksi sprinklausta ja palamattomia pintakerroksia CLT:n päälle. Mielestäni se on kyllä tarpeetonta”, sanoo Rakennusvarma Oy:n toimitusjohtaja Petri Vuokila.

Energiatehokkuus

”Massiivipuun energiatehokkuus sinänsä ei yllä huolella eristetyn tiiviin yhdistelmärakenteen tasolle. Eristetyillä massiivipuuelementeillä saadaan normaaliseinää, tarvittaessa jopa passiivirakennetta. Massiivipuisen MHM-elementtiseinän U-arvo on n. 0,39, CLT-seinän n. 0,4”, kertovat Pertti Vuokila ja Markus Katainen.

Kiinnostuitko? Lue isää massiivipuurakentamisesta TM Rakennusmaailman numerosta 2/19.