Nopeasti leviävien ja haitallisten vieraskasvilajien listalle ollaan tänän kesänä lisäämässä muun muassa maanteiden varsilla yleisenä kasvavat kurtturuusu ja komealupiini. Niillä on merkittäviä kielteisiä vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle ja ihmisten terveydelle.

Nopeasti leviävät vieraslajit voivat tukahduttaa tieltään miltei kaiken muun kasvillisuuden. Seuraukset saattavat näkyä koko ekosysteemissä: Kun luontainen kasvilajisto taantuu tai häviää, katoavat myös niistä riippuvaiset hyönteiset, kuten perhoset ja kovakuoriaiset. Hyönteisten häviämisellä on puolestaan haitallisia seurauksia esimerkiksi linnuille.

Uusia lajeja kansalliseen listaan

Jättipalsami ja jättiputket on säädetty EU:ssa haitallisiksi vieraskasvilajeiksi. Nyt kesällä Suomen kansalliseen listaan ollaan lisäämässä kurtturuusu, komealupiini, japanintartar ja jättitatar. Vieraslajien haitallisuuden johdosta kaikkien yllä mainittujen kasvien maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito sekä ympäristöön päästäminen on lailla kielletty. Kiinteistön omistajan on myös poistettava luonnon monimuotoisuutta tai ihmisen terveyttä uhkaavat esiintymät.

”Vieraslajit ovat kasvava ympäristöongelma, joten niiden torjumiseen ja leviämisen ehkäisyyn pitää tarttua nyt”, sanoo WWF:n suojeluasiantuntija Panu Kunttu.

Allergia-, iho- ja astmaliitto ja WWF haastavat kunnat kartoittamaan haitallisten vieraskasvilajien esiintymiä ja laatimaan suunnitelmat niiden hävittämiseksi, tiedottamaan vieraslajien haitoista sekä tukemaan asukkaita vieraslajien torjumisessa. Kuntien olisi myös tärkeää huomioida vieraslajien torjumisen edellyttämä resurssi vuosittaisissa työajoissa ja kustannuksissa.

Luonnonsuojeluliiton sivuilta löydät vinkit haitallisten vieraslajien tunnistamiseen ja poistamiseen. Lisätietoja vieraslajeista löytyy sivustolta vieraslajit.fi.