Miehet vetävät valokuitua kelasta

Juuri kun päästiin sanomasta, että kaupungeissa yhteisöllisyys on kadonnut ja vesi-, viemäri-, sähkö- tai teleasennuksissa jokainen toimija kyntää kadut nurin erikseen, kuuluu Espoon Mankkaalta kummia.

Mankkaan Juhanilaan rakennettiin kylän asukasyhdistys ry:n toimesta valokaapeliverkko, joka upotettiin maaperään kunnallistekniikkaremontin yhteydessä.
”Kyläyhteisömme alueella oli käynnistymässä mittava kunnallistekniikan remontti. Käytännössä kadut rakennettaisiin täysin uusiksi, asennettaisiin hulevesijärjestelmä, uusittaisiin viemäröinti ja lisäksi sähkö- ja puhelinjohdot siirrettäisiin pylväistä maan sisään,” kertoo kyläpäällikkö Risto Hienonen.

Olisi ollut sääli, jos tietoliikenneverkko olisi tässä yhteydessä jäänyt asentamatta, joten Juhanilan kylän asukasyhdistys tarttui toimeen. Juhanilan kylän kuuden katuosuuden putkitusprojekti tehtiin syksyn 2007 ja kevään 2009 aikana, jolloin kadut rakennettiin kunnallistekniikkaa varten ja valmiisiin kaivantoihin asennettiin myös tulevan kuituverkon putkitus.

Vertailukohtaa kustannusten muodostumisesta saatiin, kun erään kadun putkitus tehtiin kadun oltua valmiina kunnallistekniikkaremontista jo kaksi vuotta. Kulut putkituksesta olivat noin kaksinkertaiset.

Kaikki runkolinjat katualueilla oli mahdollista asentaa valmiiseen kaivantoon, mutta tonttien liittymäkohdissa katujakamoista tonttien rajoille teetettiin jonkin verran urakoitsijoilla lisätöitä varsinaisen työn ohessa.

Putkitus vedettiin jokaista asuntoa varten katualueelle, ja kukin tontin/asunnon haltija saa päättää, milloin hän haluaa itselleen kuituyhteyden. Samalla oli mahdollisuus vetää tonteilla putket myös talolle saakka, mutta monet tekivät tonttikaivuun itse tai hulevesijärjestelmän asennuksen yhteydessä.

Putkituksen jälkeen oli aika neuvotella operaattoreiden kanssa varsinaisen valokuitukaapeloinnin vetämisestä putkistoon ja palveluiden hankkimisesta kuituverkkoon. Verkkoprojektia varten oli perustettu osuuskunta, mutta sen annettiin raueta, kun operaattorin kanssa sovittiin, että se ottaa omistukseensa valmistuneen putkituksen katujakamoineen, vetää siihen kaapeloinnin ja asentaa kuitupäätteet.

Vastikkeena tehdylle putkitukselle operaattori ei perinyt erillistä liittymän hankintahintaa (noin 1800 euroa) ja kytkentämaksua (noin 100 euroa) osakkailta sekä tarjosi käyttöön uusinta IPTV-tekniikkaa edustavan palvelunsa normaalilla kuukausimaksulla. Operaattorin vaihto olisi mahdollista kahden vuoden kuluttua ja osakkaan päätettävissä.

Verkko-osuuskunnasta luopuminen ja sitoutuminen kaupalliseen operaattoriin mietitytti alkuun myös hankkeen puuhamiehenä toiminutta Risto Hienosta.
”Verkon ylläpito olisi ollut asukasyhdistykselle liian vaativa hanke, joten se päätettiin jättää operaattorille. Ainakin tähän saakka palvelupaketin sisältö on ollut hyvää ja kohtuuhintaista.”

Viimeisenä vaiheena syksyllä 2009 hankkeessa tehtiin kuitukaapeloinnit ja asuntoihin asennettiin kuitupääte, josta internet-yhteys ohjataan kodin laitteisiin. Lisänä saatiin kaapelitelevisiolähetykset, jotka voitiin suurelta osin jakaa asunnoissa jo olevia antenniverkon koaksiaalikaapeleita pitkin. Kuitupäätteessä on myös langaton WLAN-tukiasema, jota voi käyttää asunnon sisäisenä tukiasemana. Tarpeen mukaan asuntoihin asennettiin asukkaiden tilaustöinä sisäisiä ethernet- ja koaksiaalikaapelointeja.

Operaattorin toimittama palvelukokonaisuus; internet-yhteydet, viihdepaketti ja kaapelitelevisiolähetykset käynnistyivät joulukuussa 2009 kaikissa liittymän tilanneissa asunnoissa.

Lue aiheesta lisää TM Rakennusmaailman numerosta 4/2010, joka ilmestyi 28.4.