Suomen ensimmäinen syvälämpökaivohanke on valmistunut Espoossa. Kyseessä on pilottihanke lähes päästöttömästä energiaratkaisusta, joka voi tuottaa jopa 40 kertaa perinteisen maalämmön verran lämpöenergiaa.

NREP:n ja QHeatin yhteinen syvälämpökaivopilotti on valmistunut NREP:n logistiikkakiinteistössä Koskelonkujalla Espoossa. Syvälämpökaivon poraaminen aloitettiin heinäkuun lopussa 2019, ja kaivon lämmöntuotanto käynnistettiin tammikuussa.

Syvälämpökaivo toimii niin, että maahan porattuun reikään pumpataan kylmää vettä. Samassa reiässä kulkee putki, joka imee syvällä maassa lämmenneen veden ylös. Lämpöpumppu siirtää veden lämmön rakennukseen, ja jäähtynyt vesi jatkaa makaansa takaisin maan alle.

Geotermisellä geolämpövoimalalla voidaan lämmittää ja myös jäähdyttää lähes päästöttömästi suuria kiinteistöjä.

Lämpöenergiaa kolmen kerrostalon vuosikulutuksen verran

NREP Logicentersin kiinteistöön toteutettu syvälämpökaivo on noin kilometrin tavallista maalämpökaivoa syvempi, mikä mahdollistaa suuremman energiatuotannon. Tammikuussa käynnistetty syvälämpökaivo on 1 300 metriä syvä, ja sen arvioidaan tuottavan yli 1 000 MWh lämpöenergiaa vuodessa. Lukema vastaa noin kolmen kerrostalon vuotuista lämmönkulutusta.

Syvälämpökaivo kattaa 16 000 neliömetrin logistiikkakiinteistön lämmitystarpeesta noin 60-80 prosenttia. Lisäksi kiinteistöjä on mahdollista jäähdyttää kesällä.

”Rakennusten lämmitys vie noin neljäsosan kaikesta Suomessa käytetystä energiasta, ja suuri osa tästä energiasta tuotetaan edelleen fossiilisilla polttoaineilla. Vain pilotoimalla tämänkaltaisia uusia ratkaisuja ja skaalaamalla niitä voimme päästä tulevaisuuden tavoitteeseemme, jossa kaikki kiinteistöissä käytetty energia olisi uusiutuvaa”, kertoo NREP:n sijoitusjohtaja ja osakas Jani Nokkanen.

NREP:n syvälämpökaivon energiantuotantoa testataan kevään aikana, ja yhtiön tavoitteena on hyödyntää teknologiaa myös muissa kohteissaan.