Lammi Kivitalot on Suomen ostetuin kivitalomerkki. Yritys etsii nyt uusia, ennakkoluulottomia näkemyksiä kivitaloarkkitehtuurista. Siksi se haastaa arkkitehti- ja rakennusarkkitehtiopiskelijat tutustumaan harkkorakentamisen materiaaleihin ja mahdollisuuksiin suunnittelukilpailun kautta.

Kivitalon uusi muoto -suunnittelukilpailu arkkitehti- ja rakennusarkkitehtiopiskelijoille järjestetään 1.10.–15.11.2019. Voittajille jaetaan rahaa, ja ehdotukset halutaan tietenkin julkaista Lammin talomallistossa.

Kaksi kilpailukategoriaa tämän päivän ja tulevaisuuden asumiseen

Kilpailun tavoitteena on löytää uusia ideoita ja harkkorakentamisen ratkaisuja pientalorakentamiseen ja arkkitehtuuriin kahdessa kategoriassa: Kaupunkitalo ja Tulevaisuuden talo. Kategoriat on valittu vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden asumiseen.

Kaupunkitalo-kategoriassa paneudutaan nykytrendiin, jossa unelmana on asua pientalossa kaupungin palveluiden ja kulkuyhteyksien lähellä. Tulevaisuuden talo -kategoriassa etsitään opiskelijoiden ennakkoluulottomia näkemyksiä siitä, mihin pientaloarkkitehtuuri on muotoutumassa kymmenessä vuodessa.

Pääpalkintona 4 000 euroa

Kilpailussa jaetaan 4000, 2000 ja 1000 euron arvoiset rahapalkinnot. Lisäksi voittajatyöt (1-3 kpl) julkaistaan Lammi Ideakirja -talomallistossa suunnittelijatietoineen.

Kilpailuaika on 1.10.-15.11.2019. Kilpailuun kannustetaan osallistumaan kaikki opintojaan suorittavat tai opinnoissaan loppusuoralla olevat, päättötyötään tekevät arkkitehti- ja rakennusarkkitehtiopiskelijat.

Kilpailun kautta Lammi Kivitalot haluaa edistää suomalaista kivitaloarkkitehtuuria yhdessä tulevaisuuden suunnittelijoiden kanssa. Kilpailun tulokset julkistetaan marraskuussa 2019.