Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 0,2 prosenttia vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä vuoden 2016 vastaavasta ajanjaksosta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksistä 2010=100.

Kiinteistön ylläpitokustannuksista eniten kallistuivat kevyen polttoöljyn kustannukset. Ne nousivat 10,6 prosenttia vuodentakaisesta. Lämmityskustannukset kasvoivat 2,7 prosenttia, erilliskustannukset 1,8 prosenttia ja kaukolämpö 0,4 prosenttia.

Kiinteistön käyttösähkön hinta taas laski 2,1 prosenttia. Maltillisemmin laskivat ylläpitotyön kustannukset 1,2 prosenttia, tarveainekustannukset 1,1 prosenttia, kiinteistön hoitopalvelu 0,7 prosenttia, kunnossapitopalvelu 0,3 prosenttia sekä kiinteistön käyttöveden ja jäteveden kustannukset 0,1 prosenttia.

Kiinteistön ylläpidon kustannusten kokonaisindeksi laski 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä.