Lämmitysöljyn hinnannousu kannustaa nyt monia pikaiseen energiaremonttiin. Öljykattilan vaihtaminen lämpöpumppuun voi merkitä kymmenien tuhansien eurojen säästöä seuraavien 15 vuoden aikana.

Asiantuntija kannustaa luopumaan öljylämmityksestä nopeasti. Lämmitysöljyn hinnan nousu ja öljylämmityksestä luopuville tarjottavat tuet kasvattavat yhä lämpöpumppujen suosiota. Maaliskuun alussa lämmitysöljyn hinta nousi jo yli kahteen euroon, jolloin jo 2000 litran vuosikulutuksella vuotuinen lämmityslasku kohoaa yli 4 000 euroon.

”Jo suoralla sähköllä lämmittäminen alkaa olla öljylämmitystä edullisempaa, mutta lämmityksen energiankulutusta rajusti pienentävällä lämpöpumpulla säästöt ovat merkittävästi suurempia. Nykyisellä hintatasolla omakotitalon asukas voi säästää energiaremontilla 15 vuodessa pitkälti yli 30 000 euroa”, lämpöpumppuvalmistaja Daikinin tuotepäällikkö Jussi Kummu laskee.

Lämmitysöljyn kulutus kertoo tehon tarpeen

Kummun mukaan kiinteistöön sopivan lämpöpumpun mitoitukseen tarvitaan tieto öljyn ja muun lämmitysenergian kulutuksesta sekä kiinteistön lämmönjakojärjestelmästä. Esimerkiksi 2000 litran vuotuisen öljynkulutuksen perusteella arvioitu kiinteistön huipputehon tarve on paikkakunnasta riippuen 6–8 kW.

Jos lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen tarvitaan 2000 litraa öljyä vuosikustannus on nykyisellä hintatasolla 4300 euroa (kesälaatu 2,15 € / litra 10.3.2022). Jos öljylämmityksen hyötysuhteeksi arvioidaan 90 %, merkitsisi tämä 18 000 kWh vuotuista energiantarvetta.

Nykyisellä lämmitysöljyn hinnalla jo suora sähkölämmitys on öljylämmitystä edullisempaa. Sähköllä 18 000 kilowattitunnin tuottaminen maksaisi 3 060 euroa, jos sähkön ja sähkön siirron verollinen hinta on 0,17 € / kWh.

Ilma-vesilämpöpumpulla voi pienentää ostoenergian tarvetta jopa kolmannekseen. Silloin vuotuinen lämmityskustannus jäisi noin tuhanteen euroon.

Kummu antaa esimerkin omasta tuotteestaan. 230 litran käyttövesivaraajalla varustetun Daikin Altherma -ilma-vesilämpöpumpun käyttöönottokustannukseksi voi arvioida 11 000–12 000 euroa. Tällöin ilma-vesilämpöpumpun hankinta- ja käyttökustannuksiksi tulisi 15 vuoden aikana 27 300 euroa, kun samassa ajassa lämmitysöljy maksaisi tämänhetkisellä hintatasolla laskettuna 64 500 euroa ja suoralla sähköllä lämmittäminen 45 900 €.

Laskelmassa ei ole arvioitu energian hinnan muutoksia, vaan oletettu, että sekä sähkön että öljyn hinta pysyisi samana koko tarkastelujakson ajan. Kummankaan lämmitysjärjestelmän mahdollisia huoltokustannuksia ei ole huomioitu. Ilma-vesilämpöpumpun vuosihyötysuhde on laskettu patterilämmityksen mukaan; lattialämmityksellä tai huonekohtaisilla puhallinkonvektoreilla hyötysuhde paranee ja elinkaarikustannus pienenee entisestään. Vanhan öljylämitysjärjestelmän purkukustannuksia tai muita mahdollisia lisätöitä ei myöskään ole huomioitu laskelmassa.

Tuet helpottavat siirtymää

Energiaremontin kotitalousvähennyksen enimmäismäärä korotettiin vuoden 2022 alusta 3500 euroon, jos kotona teetetään öljylämmityksestä luopumiseen johtava remontti. Maksimivähennyksen saa, jos yritykseltä ostetuissa palveluissa, kuten lämpöpumpun asennustöissä, työn osuus on vähintään 6000 euroa.

Jos vähennykseksi vaadittu määrä ylittää maksimin, viranomainen vähentää vähentämättä jääneen määrän toisen puolison veroista automaattisesti. Puolisot voivat siis saada yhteensä 7 000 euron vähennykset.

Toinen mahdollinen tukimuoto on öljylämmityksestä luopuville suunnattu 4000 € tuki. Maaliskuun alussa jonossa oli jo yli 10 000 tukihakemusta, joten käytettävissä oleva avustussumma riittää vielä noin 5000 uuden remontin tukeen.

Molempia tukia ei saa samaan kohteeseen yhtä aikaa.

Lue lisää:

Energiaremontti pienentää lämmityskuluja ja hiilijalanjälkeä

Remonttipäätös pitkän harkinnan jälkeen: Öljylämmitys vaihtuu ilmavesilämpöpumppuun