Lämmitysremontti tehdään omakotitalossa muun muassa laitteiden ikääntymisen ja suuren energiankulutuksen vuoksi, Uponorin tekemä tutkimus kertoo. Remontin edut pitäisi vastaajien mielestä tuoda entistä paremmin esiin.

Omakotiasukkaista lämmitysremontin aikoo teettää lähivuosina 59 prosenttia vastaajista. Tärkeimmät syyt korjaamiseen ovat laitteiden vanheneminen, energiankulutus ja energian korkea hinta. Toisaalta remontin hinta oli suurin yksittäinen syy, miksi lämmityskorjausta ei vielä ollut tehty.

”Korjausta kannattaa miettiä pitkän aikavälin sijoituksena. Remontin avulla lämmityskustannukset laskevat ja isokin investointi maksaa itsensä takaisin. Ammattitaitoinen suunnittelija osaa tehdä todenmukaisen laskelman päätöksen tueksi”, Uponorin Mikko Nieminen painottaa.

Uponor tutki lämmitysremontin tekoa ja omakotiasukkaiden suunnitelmia nettitutkimuksella tänä syksynä. Tutkimukseen vastasi 511 henkilöä eri puolilta valtakuntaa. Heistä valtaosa asui yli kaksikymmentä vuotta vanhoissa omakotitaloissa. Kyselyn toteutti nettisivusto rakentaja.fi.

Lämmitysjärjestelmä kaipasi uudistamista

Lähes puolet vastaajista kertoi lämmitysremontin syyksi tekniikan vanhenemisen ja energiankulutuksen. Kolmasosa tutkituista kertoi pelkäävänsä vanhan lämmitysjärjestelmän rikkoutumista ja vesivahingon vaaraa. Neljännes vastaajista kertoi nykyisen lämmitysjärjestelmän toimivan kehnosti ja kaipaavan uudistamista.

”Uusien laitteiden energiatehokkuus on selkeästi parempi kuin kaksikymmentä vuotta sitten. Vanhojen laitteiden riskit kannattaa tunnistaa ja suhtautua niihin riittävällä vakavuudella. On helpompi korjata etukäteen kuin vasta sitten, kun vahinko on tapahtunut”, Mikko Nieminen sanoo.

Kyselyyn vastanneista puolet halusi vaihtaa tai korjata lämmönlähteen, ja viidennes kertoi remontoivansa koko lämmitysjärjestelmän. Iso osa toivoi uudistavansa lämmönjaon. Kaksi kolmesta vastanneesta piti vesikiertoista lämmönjakoa kuten pattereita tai lattialämmitystä toivottavana.

Vuosihuolto tuo mukavuutta ja säästöä

Remontin teettäneistä 91 prosenttia oli tyytyväisiä lämmitysjärjestelmän korjaukseen. Osa vastanneista toivoi laitteisiin vuosihuoltoa kuten esimerkiksi lattialämmityksen säätöä optimaaliseksi. Ammattilainen tekee vuosihuollon ja järjestelmään tarvittavat säädöt.

”Lämmitysjärjestelmän vuosihuollosta kannattaa puhua useammin. Jo pelkästään vesikiertoisen lattialämmityksen säädöillä voidaan säästää, kun energiankulutusta saadaan pudotettua. Älykkäät ohjausjärjestelmät tuovat mukavuutta ja energiansäästöä”, Mikko Nieminen kertoo.