Lämmitysremontti on lähiaikoina suunnitelmissa yhä useammassa omakotitalossa. Remontin teettämiselle on entistä selkeämmin syynä halu säästää energiaa. 

Vuonna 2020 lämmitysremontti aiottiin lähiaikoina teettää vain joka kymmenennessä omakotitalossa, viime ja tänä vuonna remontti oli lähiaikoina aikeissa jo joka neljännessä pientalossa.

Monessa omakotitalossa lämmitysremontti on ajankohtainen, sillä 40 prosentilla on käytössään alkuperäinen lämmitysjärjestelmä. Alle neljännes on uusinut koko lämmitysjärjestelmänsä 20 viime vuoden aikana ja vajaa 40 prosenttia puolestaan on korjannut alkuperäistä järjestelmää osittain.

Lämmitysremontti tehdään energian säästämiseksi

Ylivoimaisesti tärkein syy remontin teettämiselle on halu säästää energiaa.

”Energiansäästön merkitys on kasvanut selkeästi kolmen viime vuoden aikana. Vuonna 2019 energiansäästö oli remontin tärkein syy 40 prosentille vastaajista, nyt jo lähes 60 prosentille”, toteaa konseptipäällikkö Terhi Klemetti tutkimuksen teettäneeltä Uponorilta.

”Etenkin vanhassa omakotitalossa suurimman energiankulutuksen aiheuttaa lämmitys. Energiaa – ja rahaa – paljon vievän lämmitysjärjestelmän uusimisella on siis merkitystä. Energialuokan parantaminen nostaa samalla myös talon arvoa.”

Ensisijaisesti remontissa halutaan vaihtaa tai korjata lämmönlähde. Tämä oli suunnitelmissa 43 prosentilla vastaajista. Remonttien vauhdittaja on Klemetin mukaan varmasti olleet valtion myöntävät avustukset.

Hän muistuttaa, että uudet matalaenergialaitteet vaativat tehokkaasti toimiakseen myös hyväkuntoisen putkiston ja patteriverkoston. Nykyinen patteriverkosto ja lämmitysputkisto on aina syytä tarkistaa ja tarvittaessa uusia, jotta matalaenergiajärjestelmästä saadaan kaikki hyöty irti.

Vesikiertoiset patterit ovat edelleen toivottavimpana pidetty lämmönjakotapa yli 20 vuotta vanhoissa taloissa. Uudemmissa taloissa ylivoimaisesti suosituin lämmönjakotapa on vesikiertoinen lattialämmitys. Sen suosio on kolmen viime vuoden aikana kasvanut myös yli 20 vuotta vanhoissa taloissa.

Hinta esteenä remontille

Kallista hintaa pidetään edelleen suurimpana esteenä remontin teettämiselle. Entistä harvempi oli kuitenkin sitä mieltä, että vanha järjestelmä on niin hyvä, ettei remonttia kannattaisi tehdä.

Vain yksi sadasta uskoi, että remontista olisi liikaa haittaa asumiselle. Uusien järjestelmien toimivuus epäilytti vain neljää prosenttia vastaajista.

Klemetti kehottaa käyttämään lämmitysremontin suunnittelussa apuna ammattilaista.

”Lämmitysremontteja tekevät yritykset tarjoavat myös useimmiten veloituksettoman remonttikartoituksen, joka ei sido asiakasta mihinkään. Kartoituksen perusteella voidaan selkeästi nähdä, mitä remontissa on tarpeellista tehdä, ja urakoitsija pystyy myös antamaan täsmällisen tarjouksen.”

Lämmitysremontin jo teettäneistä yli 90 prosenttia kertoi olevansa tyytyväisiä tehtyyn remonttiin. Tyytyväisyys jo tehtyyn remonttiin on pysynyt korkealla vuodesta toiseen.

Omakotitaloasukkaille suunnattu lämmitysremonttitutkimus toteutettiin Uponor KOTI -Facebook-sivustolla sekä Rakentaja.fi-sivustolla helmikuussa 2022, ja siihen osallistui kaikkiaan 586 vastaajaa ympäri Suomea. Vastaajista yli 80 prosenttia asuu yli 20 vuotta vanhassa omakotitalossa, ja tutkimuksessa keskityttiinkin pääasiassa heidän antamiinsa vastauksiin. Tuloksia myös verrattiin vuosina 2016–2021 tehtyjen vastaavien selvitysten tuloksiin.

Lue lisää:

Lämmitysremontti säästää energiaa ja rahaa

Lämmitysöljyn kallistuminen nopeuttaa energiaremontteja: Säästöä voi tulla kymmeniä tuhansia euroja