Motivan tekemän selvityksen mukaan monessa Suomen kunnassa on tehty  jo lämpöpumppuinvestointeja taloudellisten säästöjen aikaansaamiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Kyselyn perusteella investointien suurimmat haasteet liittyvät todellisten säästövaikutusten selvittämiseen ja tarjousten vertailuun.

Hallitus kannustaa tuoreessa ilmastosuunnitelmassaan uusiutuvan energian käyttöön ja öljyn vähentämiseen. Siirtymistä esimerkiksi lämpöpumppuihin edistetään polttoaineiden verotuksella. Valtionhallinto luopuu toimitilojensa öljylämmityksestä vuoteen 2025 mennessä ja kaikkia julkisia toimijoita kannustetaan samaan.

Paljon parannettavaa

”Kunnissa on edelleen huomattava määrä öljy- tai sähkölämmitteisiä kohteita kuten päiväkoteja, urheiluhalleja ja vanhusten palvelutaloja, joissa lämpöpumppuinvestoinnilla saavutettaisiin huomattavia taloudellisia hyötyjä”, kertoo Motivan asiantuntija Sami Seuna.

Kunnissa investoinnin kannattavuutta tarkastellaan tyypillisesti takaisinmaksuaikoja vertailemalla. Seuna kuitenkin muistuttaa, että oleellisempaa olisi vertailla investointien elinkaarikustannuksia koko rakennuksen arvioidun jäljellä olevan käyttöajan pituudelta tai 20-30 vuoden aikajänteellä.

Motivan kyselyyn vastasi lähes 70 kunnan teknistä isännöitsijää ja kiinteistöpäällikköä. Noin 80 % vastaajista oli jo kokemusta lämpöpumppuinvestoinneista. Niitä oli tehty pääosin energiansäästö- ja kustannussäästösyistä. Myös ympäristösyiden ja jäähdytysmahdollisuuksien kerrottiin painavan investointipäätöksissä. Lämpöpumppuinvestoinnin koetaan myös kasvattavan kiinteistön arvoa.

Hankinnan vaikeimpana asioina pidettiin tarjousten keskinäistä vertailua ja todenmukaisten kustannusvaikutusten selvittämistä. Suurin osa kyselyyn vastanneista kertoi, että ennen kilpailutusta tehtiin kattava esisuunnittelu, mutta vain muutama vastaaja oli käyttänyt hankinnan apuna hankintakonsulttia.

Koosteen selvityksestä pääset lukemaan Motivan sivuilta.