Lämpöpumppuja myytiin lähes 500 miljoonan euron arvosta viime vuonna. Laitteiden yhteinen lämpöteho on Suomen Lämpöpumppuyhdistyksen mukaan 500 megawattia. Uutta omakotitaloa rakentavat päätyvät entistä useammin lämpöpumpun hankintaa talon päälämmitysjärjestelmäksi.

Lämpöpumppukauppa kävi hyvin kappale- ja euromääräisesti vuonna 2017. Suomen Lämpöpumppuyhdistys Sulpun mukaan pumppuja myytiin yhteensä 62 000 kappaletta, ja erityisesti isojen lämpöpumppujen kauppa kasvoi. Viime vuonna myydyt laitteet tuottavat lämpöä puoli terawattituntia, ja laitteisiin investoitiin 0,5 miljardia euroa.

Maahamme on tähän mennessä asennettu yli 800 000 lämpöpumppua, ja niillä tuotetaan energiaa jopa seitsemän terawattituntia yhteensä. Suuri osa pumpuista on mennyt omakoti-, pari- ja rivitaloihin, kun kuluttajat ovat investoineet talonsa lämmitysjärjestelmiin ja energiansäästöön.

Viime vuoden myynnistä ilmalämpöpumppuja oli 47 000, maalämpöpumppuja 8 000, ilma-vesilämpöpumppuja 4 000 ja poistoilmalämpöpumppuja 3 000 kappaletta. Maalämpöä lukuun ottamatta laitteiden kappalemäärät kasvoivat edellisestä vuodesta.

Maalämpöä omakotitaloihin

Maalämpölaitteiden kauppa lisääntyi vuonna 2017 euromääräisesti vaikka kappalemäärä tipahtikin viisi prosenttia edellisestä vuodesta. Syynä kasvuun on entistä isompien ja tehokkaampien järjestelmien hyvä myynninkehitys. Esimerkiksi invertterisäätöiset maalämpöpumput löivät itsensä läpi.

Sulpun mukaan 62 000 lämpöpumpun kaupan arvo on yli 400 miljoonaa euroa. Puoleen miljardiin euroon päästään, kun lukuun lisätään isot lämpöpumppujärjestelmät kaukolämmön ja -jäähdytyksen tuotantoon, teollisuuteen ja kauppakeskuksiin.

Uutta omakotitaloa rakentavat päätyvät entistä useammin lämpöpumpun hankintaa talon päälämmitysjärjestelmäksi. Useimmin rakentajat valitsevat maalämmön ja myös poistoilmalämpöpumppujen menekki on kasvanut. Ilma-vesilämpöpumppuja menee öljykattilajärjestelmän tilalle. Ilmalämpöpumppuja asennetaan mm. vanhoihin taloihin sähkölämmityksen rinnalle.

Poistoilmalaitteita kerrostaloihin

Kerrostalojen poistoilmalämpöpumput yleistyvät vauhdilla. Jo muutamaan sataan kerrostaloon on asennettu poistoilman lämpöä talteenottava lämpöpumppu. Laitteilla pienennetään merkittävästi esimerkiksi kaukolämmön kulutusta. Yhä useammat taloyhtiöt siirtyvät kaukolämmöstä myös täysin lämpöpumppupohjaiseen ratkaisuun.

Uudet liiketoimintamallit ovat tulleet alalle. Lämpöpumppulämmönmyynti tarkoittaa sitä, että investoinnin tekee myyjäyritys. Se toimittaa lämpöenergian ja halutessa myös jäähdytyksen asiakkaalle. Asiakasta laskutetaan energiasta kuten sähkö- tai kaukolämpökaupasta. Palvelumalli on alkanut yleistyä myös kerrostalojen poisto- ja maalämpökohteissa. Taloyhtiöiden päätöksenteon kannalta malli on helppo, kun ei tarvitse itse investoida ja energian hinta on tiedossa.

Lämpöpumppuihin investointi on Sulpun mukaan kannattavaa. Laitteet ovat helppokäyttöisiä, huolettomia, vaativat vähän tilaa ja niillä voidaan myös jäähdyttää asuntoa. Ala työllistää lähes 3 000 henkilöä. Pumput vähentävät maamme hiilidioksidipäästöjä, ja laitteet ovat sopiva väline myös sähköverkon tehontarpeen hallintaan eli kysyntäjoustoon.