Lämpöpumppujen myynti kasvoi 30% vuonna 2019. Viime vuonna asennettiin 98 000 lämpöpumppua. Samalla rikottiin miljoonan asennetun lämpöpumpun raja.

Lämpöpumppujen kokonaisenergiantuotanto on jo reilusti yli 10 TWh/a. Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:n mukaan se vastaa 15 % Suomen asunto- ja palvelurakennuskannan lämmityksestä.

SULPU ry:n tilastojen mukaan viime vuonna myytiin 79 000 ilmalämpöpumppujen myynti, 9 000 maalämpöpumppuja, 6 000 ilma-vesilämpöpumppua sekä 4 000 poistoilmalämpöpumppua. Kaikkien lämpöpumpputyyppien myyntimäärät kasvoivat edellisestä vuodesta.

Viime vuonna asennettuihin 98 000 lämpöpumppuun investoitiin yli 600 miljoonaa.

”Oman lisänsä maalämpöpumppujen eurokasvuun toi invertterisäätöisten maalämpöpumppujen läpilyönti viime vuonna”, toteaa toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPUsta.

Lämpöpumput tulivat kerrostaloihin

Pientalojen uudisrakentajista 70-80 % päätyy lämpöpumppuratkaisuun, useimmiten maalämpöön tai poistoilmalämpöpumppuun. Noin 8 000 öljykattilaa vaihtuu vuosittain maalämpöön tai ilma-vesi lämpöpumppuun.

SULPUn mukaan ilma-vesilämpöpumput menevät useimmiten öljy- ja sähkökattilajärjestelmien rinnalle tai tilalle. Ilmalämpöpumppuja pääsääntöisesti asennetaan säästämään sähköä suorasähkölämmitteisissä taloissa ja myös vapaa-ajan asunnoissa.

Isoja ilma-ilma- sekä ilma-vesilämpöpumppuja löytyy jo teollisuushalleista ja palvelurakennuksista. Myös kerrostalojen poistoilmalämpöpumput yleistyivät vauhdilla.

Viime vuonna asennettiin poistoilman lämpöä talteenottava lämpöpumppu joa useaan sataan kerrostaloon. Niillä pienennetään jopa 50 % taloyhtiön kaukolämmön tai muun energian kulutusta.

Lue lisää: 

TM Vertailu: 9-sarjalaiset ilmalämpöpumput

Kannattaako vanha ilmalämpöpumppu huollattaa?

Kauko- vai maalämpö uuteen kotiin? Listasimme plussat ja miinukset

Maalämpöpumpun vaihto käy nopeasti