Lämpöpumppujen myynti kasvoi viime vuonna edellisen vuoden hurjista myyntiluvuista ja koronapandemiasta huolimatta. Nyt yleistyvät kerrostalojen maa- ja poistoilmalämpöpumput, jotka korvaavat yleensä kaukolämpöä.

Viime vuonna suomalaistaloihin asennettiin 102 000 lämpöpumppua eli 4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Kun miljoonan lämpöpumpun raja on jo rikottu, ovat suomalaiset investoineet lämpöpumppuihin jo 6 miljardia euroa.  tehden näin valtavan ympäristöteon Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:n mukaan lämpöpumppujen lämmöntuotanto on jo 12 TWh/a eli yli 15 prosenttia Suomen asunto- ja palvelurakennuskannan lämmityksestä.

Öljylämmityksen korvaamiseen myönnetty valtion tuki kiihdytti erityisesti ilma-vesilämpöpumppujen myyntiä viime vuonna, mutta maalämpö piti pintansa suurimpana euromääräisenä lämpöpumppusektorina. Ilma-vesilämpöpumppumyynti kasvoi 25 prosenttia.

Kerrostalot vaihtavat kaukolämmön lämpöpumpun lämpöön ja jäähdytykseen

Vuonna 2020 myydyistä lämpöpumpuista ilmalämpöpumppuja oli reilut 80 000 kappaletta, maalämpöpumppuja 9 000, ilma-vesilämpöpumppuja 8 000 ja poistoilmalämpöpumppuja 3 500.

”Maalämpöpumpuissa oli hienoista 4 prosentin laskua, mutta koska toimitettujen lämpöpumppujärjestelmien koot kasvoivat huomattavasti, sektorin euromääräinen myynti kasvoi”, toteaa toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU:sta.

Kerrostalojen maa- ja poistoilmalämpöpumput sekä niiden yhdistelmät yleistyvät vauhdilla. Yleensä ne korvaavat kaukolämpöä. Viime vuonna noin viiteensataan kerrostaloon asennettiin poistoilman lämpöä talteenottava lämpöpumppu, joilla pienennetään jopa 50 prosenttia taloyhtiön kaukolämmön tai muun energian kulutusta. Yhä useammat taloyhtiöt päättivät asentaa poistoilmalämpöpumpun yhteyteen maalämmön ja siirtyä kokonaan kaukolämmöstä lämpöpumppupohjaiseen lämmitys- ja jäähdytysratkaisuun.

Potentiaalia lämpöpumpuille on. Suomessa on noin 120 000–150000 öljylämmittäjää, ja 30 000 kerrostaloa päästää 23-asteista poistoilmaa katolle talollisen kahdessa tunnissa sellaisenaan ympärivuoden.

”Jos vaikka 100 000 öljylämmittäjää innostetaan vaihtamaan puhtaaseen lämmitykseen ja 10 000 kerrostalon poistoilman hukkalämmöt otetaan talteen poistoilmalämpöpumpulla, merkitsisi se noin 3 miljardin arvosta nopeasti käynnistyviä, kannattavia, paikallisesti työllistäviä investointeja”, toteaa Jussi Hirvonen.

Lue lisää:

Lämpöpumpun pitkä leasing-sopimus ei sido taloyhtiön rahaa

270 asunnon kerrostaloyhtiö irtautuu kaukolämpöverkosta Helsingissä

TM Vertailu: Viisi uutta 9-sarjalaista ilmalämpöpumppua