Lämpöpumppukeskustelut käyvät verkossa kiivaina, kun laitteiden käyttäjät kertovat kokemuksistaan. Parhaimmillaan keskustelu on rakentavaa, mutta ylilyönneiltäkään ei vältytä.

Hyödyllisen tiedon saaminen verkkoyhteisöissä onnistuu, jos viesti on oikein muotoiltu ja kohtelias, ja kysyjä on valmis antamaan oman panoksensa yhteisölle, ilmenee Eveliina Salmelan uudesta väitöstutkimuksesta. Tutkimus antaa uutta tietoa tavoista, joilla lämpöpumppujen käyttäjät hyödyntävät internetin keskustelupalstoja etsiessään vastauksia erilaisiin kysymyksiin.

”Jos yhteisöön ei tarvitse tunnistautua, neuvoja on helpompi pyytää matalammalla kynnyksellä, mutta vastausten luotettavuus on silloin heikompaa ja riski häirintään ja provosointiin kasvaa”, sanoo Vaasan yliopistossa perjantaina 10. joulukuuta väittelevä Salmela.

Salmelan aineistona on ollut 300 lämpöpumppuihin liittyvää viestiketjua kahdelta suomalaiselta keskustelupalstalta.

Lämpöpumppukeskustelut voivat polarisoitua

Verkkoyhteisöissä käydyt keskustelut toimivat monella tiedonhankinnan ja avun saamisen välineitä.  Samasta aihepiiristä kiinnostuneet saavat parhaimmillaan parhaimmillaan keskustelukumppaneilta kollektiivista tietoa ja ongelmanratkaisuja.

Verkossa esiintyvä yhteisöllisyys voi kuitenkin johtaa usein myös niin sanottuun polarisaatioon eli mielipiteiden kärjistymiseen verkossa.
Verkkokeskustelukulttuurille onkin tyypillistä, että aihe – kuten lämpöpumput – saattaa herättää verkossa hyvinkin kiivaita ja osallistujia kahtia jakavaa keskusteluja. Toisaalta keskustelut vakuuttavat valtavalla määrällä tietoa ja asiantuntemusta, joiden välittämiseen etenkin asialle vahvasti omistautuneet kirjoittajat panostavat paljon aikaa ja vaivaa.

Verkossa korostuvat etenkin omiin kokemuksiin perustuva tieto sekä subjektiiviset mielipiteet. Pisimmät keskustelut syntyvät usein jonkin mielipiteitä vahvasti jakavan aiheen ympärille.

Nimetön laukoo mielipiteitä, rekisteröity kirjoittaa asiaa

Väitöstutkimuksessa kävi ilmi, että lämpöpumppuihin liittyvissä keskusteluissa anonyymina kirjoittavat tuovat enemmän esiin omia näkemyksiään ja mielipiteitään ja keskustelevat etenkin lämpöpumppujen ostotilanteeseen liittyvistä asioista. Jos keskustelijoilta vaaditaan rekisteröitymistä, vastaukset ovat usein asiakeskeisempiä. Kysyjän ja vastaajien välille syntyy enemmän vuoropuhelua kuin täysin anonyymina viestittäessä.

Lämpöpumppuihin liittyvän keskustelun osalta tulokset antavat myös viitteitä siitä, että ainakin tutkituissa suomalaisissa verkkoyhteisöissä osallistujat näyttäisivät painottavan lämpöpumppujen ostoa koskevissa keskusteluissaan huomattavasti enemmän taloudellisuutta, teknologian hallintaa ja helppokäyttöisyyttä kuin esimerkiksi ympäristökysymyksiä ja huolta ilmaston lämpenemisestä.

Lue lisää:

TM on testannut lämpöpumppuja jo yli 10 vuotta: Lue testit digilehden kautta!