Lämpöpuusta tehty katajanruskea terassin lattia

Lämpöpuuta uunista ulos

Kuluttaja tarvitsee vaihtoehtoja. Lämpöpuu on pitkäikäinen, laadukas ja lämminsävyinen kotimainen vaihtoehto tummille tuontipuulajeille. Se voi olla monessa kohteessa vaihtoehto myös painekyllästetylle puulle ja normaalille puulle.

Rakennuskohde ohjaa aina rakennuspuun valintaa. Lämpökäsitelty sahatavara sopii moneen paikkaan, muttei kaikkialle. Sitä ei suositella esimerkiksi kantaviin rakenteisiin. Toisaalta lämpökäsitelty puu pärjää siellä, missä puu ei muuten pärjäisi. Lämpökäsittely ei ole ainoa puun ominaisuuksissa vaikuttava asia. Puulaji ja puun tiheys on huomioitava.

Sahaus on helppoa, ei pihkan kitkaa. Työstäessä syntyvä pöly on kuivaa ja hienojakoista, joten hengityssuoja on tarpeen. Höylätessä valitse säätöarvot läheltä kovapuiden säätöarvoja. Jos puu on kupertunutta, säädä syöttörullat niin, etteivät kappaleet halkea. Jyrsittäessä poikkisuuntaan syysuuntaan nähden repeämäriski alku- ja loppuvaiheessa.

Ennen pintakäsittelyä pintasolukko kannattaa avata hiomalla. Öljypohjaiset pintakäsittelyaineet toimivat kuten käsittelemättömällä puulla. Vesipohjaisten imeytyminen hitaampaa, joten valitse kuivumisajaltaan hidas tuote.

Kiinnitä liiman valintaan ja liimaustapaan huomiota. PVAc-liimoja käytettäessä suositellaan pidempiä puristus- ja kovettumisaikoja kuin käsittelemättömällä puulla. Polyuretaaniliimat toimivat hyvin. PU-liimoja käytettäessä suositellaan puun esikostutusta. Kemiallisesti kovettuvat liimat toimivat normaalisti.

Mekaanisessa kiinnittämisessä on käytettävä ruostumattomia kiinnikkeitä. Käytä ruuvikiinnitykseen itseporautuvia ruuveja tai esiporattuja reikiä. Valitse harvakierteiset, puun kiinnittämiseen soveltuvat ruuvit. Vasaroi naulat noin tuuman päähän kappaleen päästä tai käyttää esiporausta. Säädä iskuvoima oikein, kun käytät paineilmatyökaluja.

Näin lämpöpuuta tehdään

Lämpöpuu on ympäristöystävällinen tuote. Sen tuotantoprosessissa käytetään vain vesihöyryä ja lämpöä. Puuhun ei lisätä eikä prosessissa käytetä missään vaiheessa kemikaaleja. Elinkaarensa päähän päässyt lämpöpuu voidaan polttaa tai hävittää ilman ympäristöriskejä.

Lämpöpuussa on hintaa enemmän kuin kestopuussa. Hintaero on karkeasti ottaen 1 metri lämpöpuuta = 1,5–2 metriä kestopuuta. Hintaerolla on perusteensa. Vain paras osa puusta sydänpuun kahta puolen kelpaa lämpökäsiteltäväksi.

Puu laadutetaan joka vaiheessa eli virheelliset poistetaan tai merkitään myytäviksi korkeintaan talouslaatuna. Lämpöpuun hinnassa on tuottajien mielestä jossain määrin myös ”hittituotteen lisää” eli kauppa haluaa oman siivunsa.

Lämpöpuuprosessi etenee silmiltä piilossa. Nähtävillä ovat vain jättimäiseen putkiloon pääsyä jonottavat kalpeat taapelit, jotka putkahtavat putken toisesta päästä esiin kauniin piparinvärisinä. Laadukkaan lämpöpuun edellytys on hallittu ja suljettu prosessi. Uuniin ei saa johtaa happea, koska muuten leimahtaa. Lämpötila 160–220 °C on yli puun syttymislämmön.

Lämpötilat eivät saa vaihdella rajusti missään vaiheessa. Käsittelyä odottava puu on lämpimässä hallissa, ei ulkona. Ensimmäisenä prosessiputkeen kiskoilla liukuva taapeli esilämmitetään ja sitten kuumakuivataan. Tasaannutusvaiheessa ennen varsinaista lämpökäsittelyä puu on jo absoluuttisen kuivaa.

Sitä seuraa varsinainen lämpökäsittely. Siinä vesihöyry toimii suojakaasuna, joka estää puun syttymisen ja vaikuttaa puussa tapahtuviin kemiallisiin muutoksiin. Jäähdytys ja kostutus -vaihetta seuraa vielä lopputasaannutus. Puu poistuu prosessista 40-asteisena, ja pääsee jäähtymään lämpimään halliin. Puun kosteus tasaannutetaan käyttökohteen mukaan, yleensä 4–6 prosentin kosteuteen.

Lue aiheesta lisää TM Rakennusmaailman numerosta 3/09, joka ilmestyi 25.3.