Delete esitteli purkulaskurin omakoti- ja pienkiinteistöjen purkajille. Laskuri auttaa arvioimaan, kuinka paljon tontilla olevan vanhan rakennuksen purkaminen maksaa yli 50 neliömetrin kokoiselle kiinteistölle.

Laskuri sopii esimerkiksi tontinostajalle tai vanhalle tontille omakotitalon rakentamista suunnittelevalle. Erityisesti kasvukeskuksissa on tarjolla usein tontti, josta vanha rakennus täytyy saada pois ennen uuden rakentamista. Tontin ostoa helpottaa, kun tietää vanhan talon purkukustannukset.

”Purkulaskurin antama hinta-arvio muodostuu mm. purettavan kohteen kokonaisneliöistä, sijainnista, haitta-aineiden määrästä, öljylämmityksestä ja kellaritiloista. Laskuri löytyy netistä osoitteesta www.purkulaskuri.fi”, Deleten markkinointijohtaja Petri Uomala kertoo.

Palvelusta on apua rakentajalle, tontin ostajalle ja myös kiinteistönvälittäjälle. Tontti voidaan myydä yhdessä paketissa purkukuntoisen rakennuksen kanssa. Kiinteistönvälittäjä voi kertoa tontin ostajalle jo esittelyhetkellä, mitä kohteen purkaminen saattaa maksaa. Yleensä purkamiselle tulee hintaa useita tuhansia euroja.

Haitta-aineet esiin

Vanhoissa rakennuksissa käytettiin yleisesti asbestia esimerkiksi eristeissä, katemateriaaleissa, maaleissa, liimoissa ja rakennuslevyissä. Asbestia hyödynnettiin rakentamisessa yleisesti 1920–1990-luvuilla. Aineen käyttö kiellettiin kokonaan vuonna 1994 terveydelle haitallisena. Asbestia kuitenkin esiintyy, ja asiat tulevat esille mm. purkutöiden yhteydessä.

Purkulaskuri pyytää tietoja myös talon haitta-aineista kuten asbestista ja öljystä. Kartoitus haitta-aineista on tehtävä ennen varsinaista purkutyötä. Asbesti puretaan säännösten mukaan pois ennen vanhan talon purkamista. Rakenteet suojataan ja purkutöitä tekevillä on oltava asianmukaiset hengityssuojaimet ja työvaatetus.

Myös vanhan talon aikaisempi öljylämmitys saattaa lisätä purkukustannuksia. Ennen purkutyöhön ryhtymistä tulee selvittää vanhan öljysäiliön kunto, säiliössä mahdollisesti oleva öljy on poistettava ja laitteistot on purettava niin, ettei öljyä pääse valumaan ympäristöön.

Valmistaudu purkutyöhön

Rakennuksen purkaminen on mittava toimenpide, vaatii suunnittelua, kunnon työvälineet ja tekijälle hyvät suojavälineet kuten työvaatetuksen, turvakengät ja suojaimet. Kohteessa on pölyä, nauloja, teräviä kulmia ja yllätyksiä voi tulla nurkan takaa. Rakenteet voivat olla huonokuntoisia ja putoaminen vaanii purkajaa.

Kun rakennuksen on saanut palasiksi, materiaalit ja osat täytyy kuljettaa tontilta pois. Pienestäkin talosta tulee helposti useita lavallisia purkujätettä. Osa jätteestä saattaa kelvata kierrätykseen ja osa menee haitallisten aineiden käsittelyprosessiin. Usein purkutyö kannattaa jättää ammattilaisen tehtäväksi.