Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes poisti viime vuonna markkinoilta 118 vaarallista sähkölaitetta. Eniten puutteita oli latureissa, muuntajissa ja erilaisissa led-valaisimissa.

Samat tuoteryhmät toistuvat vuodesta toiseen vaarallisimpien tuotteiden listalla. Tukesin mukaan tämä osoittaa, etteivät niiden valmistajat ja maahantuojat aina varmista riittävän huolellisesti laitteiden turvallisuutta.

Tukes valvoo markkinoilla olevia sähkölaitteita sekä kivijalkakaupoissa että verkkokaupoissa. Tukesin tarkastajat tekivät vuoden 2020 aikana valvontaa yli 1200:an sähkölaitteita myyvään liikkeeseen. Viime vuosina valvonta on kohdistunut entistä enemmän verkkokauppaan. Valvonta kohdistetaan riskiperusteisesti epäilyttäviin tuotteisiin tai uusiin tuoteryhmiin ja tuotemerkkeihin.

Viranomainen ei tarkasta sähkölaitteita ennakkoon

Tukes testautti viime vuonna 346 sähkölaitetta ja testausten perusteella yhteensä 118 sähkölaitetta poistettiin markkinoilta. Näistä vakavimmin vaaralliset 15 kerättiin takaisin käyttäjiltä. Vuonna 2019 näitä takaisinvetoja oli 19 ja sitä edellisenä vuonna 46.

”Kuluttajat ostavat entistä enemmän sähkölaitteita Suomen ja EU:n ulkopuolella sijaitsevista verkkokaupoista. Näihin verkkokauppoihin ei suomalaisten tai eurooppalaisten viranomaisten toimivalta ulotu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että EU:n ulkopuolelta tuotteita ostava kuluttaja joutuu itse vastaamaan seurauksista, jos tuote osoittautuu vaaralliseksi tai aiheuttaa vahinkoa”, kertoo Tukesin ylitarkastaja Seppo Niemi.

Tukesin mukaan vaarallisia ja puutteellisia sähkölaitteita löytyy eniten led-valaistustuotteista sekä erilaisista latureista ja muuntajista.

Vastuu sähkölaitteiden turvallisuudesta on maahantuojalla, valmistajalla ja myyjällä.