Tuliko loisteputki käyttöikänsä päähän? Korvaajaksi soveltuu lediputki, joka syttyy vilkkumatta. Asennuksessa kannattaa kuitenkin olla huolellinen.

Vanha kunnon loisteputki on valaissut ja valaisee edelleen monia kouluja, laitoksia, työpaikkoja ja julkisia tiloja sekä kotien kylpyhuoneita, tiskipöytiä ja työtasoja. Valoteho on erinomainen, mutta tehon mukana kasvava putken pituus voi rajoittaa käyttöä. Elinkaaren lopussa valo voi hiipua, säristä, vilkkua ja väreillä. Saunaan loisteputki ei sovi. Putkien lisäksi nykyään on tarjolla rengas- ja 2D-malleja sekä esimerkiksi työpöytävalaisimiin sopivia pistokantaloistelamppuja.

Lediputket ovat monin tavoin erinomaisia: Ne eivät kuumene ja ne toimivat myös kylmissä olosuhteissa. Loistevalolle ominainen 50 Hz:n silmiä rasittava välkkyminen jää historiaan. Energiaa säästyy, sillä laadukkailla lediputkilla on korkea valotehokkuus. Loisteputken käyttöikä on noin 10 000 tuntia, lediputken 15 000–50 000 tuntia. Moni vaihtaisikin oitis lediputkiin sitä mukaa kun vanhat loisteputket simahtavat, mutta täysin päittäin vaihto ei aina suju.

”Lediputkiin ja niiden asennuksissa mahdollisesti tehtäviin valaisinmuutoksiin voi liittyä useita turvallisuusriskejä. Muutostöitä vaativat varsinaiset asennukset pitää jättää ehdottomasti sähköalan ammattilaisille”, korostaa sähkötuotteiden markkinavalvonnasta ja turvallisuudesta vastaava johtava asiantuntija Mika Toivonen Tukesista.

Kahdenlaisia lediputkia

Lediputkia käytetään pääasiassa T8 ja T5 -loisteputkien korvaajina G13 ja G5 -kantaisissa loisteputkivalaisimissa. Erityisesti lediputkille suunnitellut valaisimet ovat kuitenkin kätevin ja turvallisin ratkaisu, jos vanhoja valaisimia ei haluta tai voida säästää.

Markkinoilla on kahdentyyppisiä lediputkia: retrofit-led-valoputkia ja led-valoputki-muutossarjoja (conversion kits). Retrofit-led-valoputket voidaan asentaa olemassa oleviin loisteputkivalaisiin ilman minkäänlaisia muutostöitä. Toivonen korostaa, että muutostöitä tehtäessä pitää aina varmistua siitä, ettei muutos perinteisestä loisteputkesta lediputkeen missään olosuhteissa vaaranna turvallisuutta. Asennus- ja muutostyöt on tehtävä lediputkien mukana seuraavien ohjeiden mukaisesti. Korvaavaa lamppua valittaessa pitää huomioida valmistajan ilmoittamat mahdolliset putkimalli- ja valaisinkohtaiset rajoitukset.

”Tavallisimmin retrofit-asennuksiin soveltuvissa valaisimissa on magneettinen virranrajoitin eli kuristin, jonka erottaa siitä, että loisteputki välähtää pari kertaa sytytettäessä. Magneettisella virranrajoittimella varustetuissa valaisimissa loisteputken sytytin pitää korvata led-sytyttimellä, mitä ei pidetä valaisimen rakenteen muuttamisena. Muita muutoksia valaisimeen ei tarvitse tehdä ja se on palautettavissa loisteputkikäyttöön.”

Markkinoille on tullut myös lediputkia, jotka toimivat elektronisten liitäntälaitteiden kanssa ja jotka asennetaan sellaisenaan valaisimeen. CE-merkintä tuotteessa on valmistajan kiinnittämä vakuutus siitä, että markkinoilla oleva retrofit-led-valoputki täyttää EU:n asettamat turvallisuutta ja sähkömagneettista yhteensopivuutta ja ympäristöä koskevat vaatimukset.

”Muutossarjoissa led-valoputken asentaminen edellyttää nimensä mukaisesti alkuperäiselle loisteputkivalaisimelle ja sen komponenteille tehtäviä muutostöitä, joissa vaaditaan ammattimaista sähköasentajaa. Muutetun valaisimen ja uuden asennuksen turvallisuuden varmistaa ja todentaa työn suorittaja.”

Kaupasta ostetussa paketissa oleva muutossarja sisältää kaikki komponentit: liitäntälaitteet, ohjauselektroniikan, lampun pitimet ja johdotuksen sekä yksityiskohtaiset asennus- ja testausohjeet. Lisäksi tarvitsee palkata vain sähköasentaja. Asennus vaatii aina alkuperäisen loisteputkivalaisimen rakenteen muuttamista ja se on ehdottomasti luvanvarainen työ, jonka voi hoitaa vain ammattilainen.

Tehtyjen muutosten jälkeen valaisimen alkuperäinen valmistaja ei enää ole vastuussa valaisimen turvallisuudesta tai muista ominaisuuksista, eikä valaisimen CE-merkintä ole voimassa. Sähköasentaja varustaa muutetut valaisimet selkeällä merkinnällä, joka kertoo, että ne on muutettu lediputkikäyttöön. Valaisimiin tulee kiinnittää myös muutostyön tekijän yhteystiedot ja uusi arvokilpi.

”Loisteputkien korvaaminen lediputkilla ei suju aina ongelmitta. Alunperin T-loisteputkille suunnitellut perinteiset valaisimet voivat tuottaa verkkoon paljon loistehoa, mikä voi johtaa merkittävään kokonaisvirran kasvuun. Siitä taas seuraa pahimmillaan valaisinryhmän johtimien lisälämpenemistä eli turvallisuusriski, erityisesti jos kyseessä on suuri valaisinryhmä. Ammattitaitoinen sähköasentaja osaa ennakoida ja kompensoida ongelmia asennusratkaisuin”, sanoo Toivonen.

Lue koko artikkeli: TM Rakennusmaailma 1/17