Lasten leikkipaikkojen ja leikkivälineiden turvallisuuteen on syystä kiinnitetty huomiota viime vuosina valtakunnallisella tasolla. Uudet EU-turvallisuusstandardit koskevat paitsi leikkipuistojen haltijoita, myös taloyhtiöitä.

Lasten leikkipaikka ja värikäs liukumäki

Uusien EU-turvallisuusstandardien vuoksi leikkipuistoja ja taloyhtiöiden leikkipaikkoja on jouduttu kokonaan tai osittain uusimaan. Yleisiä puutteita ovat olleet keinujen vääränlaiset alustat, kuten tiivistyvä hiekka, nurmikko, puu, kivet tai puu. Keinuissa oli usein samaan runkoon asennettu liian monta keinua. Nykystandardien mukaan samassa rungossa saa olla vain kaksi samanlaisella istuimella varustettua riippukeinua. Jos halutaan istuin eri-ikäisille lapsille, keinun rungossa on oltava pystysuora välipuu.

Usein keinujen istuimen materiaali oli puuta, ketjut olivat suojaamatta, narut lahoja, keinun alustalta puuttui turvasora tai joustava turvalaatta. Liukumäkien rakenteet olivat vanhoja ja kuluneita. Liukumäissä ei ollut umpikaiteita, minkä vuoksi alle kolme vuoden ikäiset lapset pääsivät kiipeämään niihin helposti ja saattoivat myös pudota.

Valtakunnallisen tarkastusprojektin jälkeen kuntien terveystarkastajat joutuivat antamaan runsaasti korjauskehotuksia leikkikenttien ylläpitäjille ja niistä vastaaville tahoille.

Liukumäkien pahimmat puutteet liittyivät putoamisvaaraan. Mäkeen johtavat kaiteet olivat liian matalia tai puuttuivat kokonaan. Iskua vaimentavat alustat olivat paitsi keinuissa, myös liukumäkien alla usein painuneet kuopalle. Leikkivälineiden rakenteet olivat usein lahoja ja kuluneita, puuosat tikkuisia tai niissä saattoi törröttää nauloja tai ruuvien päitä.

Leikkikentät olivat epäsiistejä. Niiltä löytyi eläinten jätöksiä, huumepiikkejä, lasinsiruja, olutpulloja yms. Leikkikenttien huollosta vastaavan tahon nimeä ei usein edes näkynyt leikkikentällä.

Leikkivälinelaki voimaan 2004

Laki kulutustavaroiden ja kulutuspalvelujen turvallisuudesta tuli voimaan 30.1.2004. Tämä laki koskee myös päiväkotien, yleisten leikkikenttien sekä kerrostalo- ja rivitalopihojen leikkivälineitä. Lain mukaan kaupungin, päiväkodin tai taloyhtiön leikkipaikkapalvelujen tarjoajalla on oltava riittävät tiedot niihin liittyvistä riskeistä. On huolehdittava, ettei leikkipuistoa ja niissä olevia välineitä käyttävälle aiheudu terveydellisiä riskejä. Kiinteistöjen pihaleikkivälineiden turvallisuudesta vastaavat taloyhtiöt tai asuntoyhteisöt.

Leikkipaikalla on oltava huoltosuunnitelma ja nimetty vastuuhenkilö, johon käyttäjät voivat olla yhteydessä. Lasten leikkivälineistä on uudet EU-turvallisuusstandardit, jotta vaaralliset tapaturmat vältettäisiin. Standardeja on kahdeksan, ja ne koskevat itse leikkivälineitä, niiden iskuja vaimentavia turva-alustoja, leikkivälineiden asennusta, tarkastusta, huoltoa ja ylläpitoa. Kustakin leikkivälinetyypistä on omat tarkennetut turvallisuusvaatimuksensa. Standardit ovat kuitenkin luonteeltaan suosituksia.

Lue aiheesta lisää TM Rakennusmaailman numerosta 2/2008!