Lennokeilla tehtävät tarkastukset minimoivat henkilönostimien käyttöä. Niiden avulla voidaan tuottaa entistä kustannustehokkaampaa ja tarkempaa tietoa hankalistakin kohteista.

Inspectan on aloittanut lennokkien avulla tehtävät tarkastukset. Niissä miehittämätöntä ilma-alusta ja siihen kiinnitettyjä kameroita käyttämällä voidaan minimoida henkilönostimien käyttöä ja näin tuottaa tarkastustietoa kohteesta entistä kustannustehokkaammin ja turvallisemmin.

Lennokeilla tehtävään tarkastukseen soveltuvat muun muassa rakennusten katot ja julkisivut, kaukolämpöverkostot ja niiden vuodot, siltarakenteet, mastot, tornit, piiput, ja majakat.

Lennokin avulla saadaan tarkastettavasta kohteesta kuvattua osia, jotka muutoin ovat vaikeapääsyisiä. Näin saadaan visuaalinen kokonaiskuva rakenteesta. Tarvittaessa kohteesta saadaan myös lämpökamerakuvaa.

Valokuvista voidaan muodostaa 3D-malli

Inspectan palvelu tuottaa asiakkaalle mallinnuksen ja kokonaisselvityksen hankalastakin kohteesta. Tarkoista valokuvista voidaan muodostaa 3D-malli, jonka avulla kyetään porautumaan tarkemmin tutkimuskohteen rakenteellisiin yksityiskohtiin. Mallia voidaan käyttää esimerkiksi virtuaalisena huoltokirjana ja merkitä rakenteellisia poikkeamia ja vaurioita siihen.

Kohteessa lentämisestä tehdään turvallisuusselvitys ja hankitaan mahdollisesti tarvittava lupa viranomaisilta. Itse lennon aikana kohteesta saadaan suuri määrä erittäin tarkkoja valokuvia, joista tuotetaan malli erityisen ohjelmiston avulla. Asiantuntija käy mallin ja kuvat läpi ja laatii niiden pohjalta asiakkaalle tutkimusraportin, joka sisältää 3D-mallin pdf-tiedostona, kuvat mahdollisista poikkeama- tai ongelmakohdista sekä johtopäätökset ja ehdotukset jatkotoimenpiteiksi.

Inspecta on Pohjois-Euroopan johtava tarkastus-, testaus-, sertifiointi-, konsultointi- ja koulutusalan palveluyritys. Se toimii yhdeksässä maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Hollannissa, Latviassa, Virossa, Liettuassa ja Puolassa.