Lieden käyttö on kotien suurin paloturvallisuusriski, ja paloturvallisuuden heikoin lenkki keittiössä on ihminen. Paloturvallisuusviikko kannustaa ihmisiä turvalliseen lieden käyttöön.

Paloautot starttaavat suomalaisiin koteihin kahdeksan kertaa päivässä, ja noin kolmessa tapauksessa syynä on valvomaton lieden käyttö tai liedelle jätetyt tavarat. Liesissä ei juurikaan ole teknisiä vikoja, vaan palon aiheuttaa useimmiten ihminen. Liesipaloista kaksi kolmannesta johtuu siitä, että liesi jätetään päälle ilman valvontaa. Kolmanneksessa tapauksista liedellä on ollut tavaraa, kun se on laitettu päälle.

”Palokunta lähtee siis kerran päivässä sammumaan paloa, joka johtuu siitä, että hellalla säilytetään asiaan kuulumatonta tavaraa. Siinä samalla tullaan vaarantaneeksi koko omaisuus ja pahimmillaan henki”, sanoo turvallisuusasiantuntia Jari Pouta Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä.

”Jotakuinkin kaikki tulipalot ovat estettävissä”, painottaa Jari Pouta.

Paloturvallisuusviikko huipentuu palovaroitinpäivään

Lauantaina 23.11. alkanut paloturvallisuusviikko kannustaa ihmisiä turvalliseen lieden käyttöön. Viikko päättyy 1.12. Pohjoismaiseen palovaroitinpäivään.

”Kodeissa pitää säädösten mukaan olla riittävästi palovaroittimia. Pelastustoimen tilastot kuitenkin kertovat, että vain noin puolessa niissä asunnoista, joihin palokunta on hälytetty sammuttamaan, ovat palovaroittimet toimineet”, sanoo Jari Pouta.

Pohjoismaiseen Palovaroitinpäivään liittyen jaetaan pilottikokeiluna palovaroittimia vähävaraisille. Varoittimia on jaossa Helsingissä, Turussa, Pudasjärvellä ja Lahdessa.