Kylmenevä sää tuo taas lintujen talviruokinnan ajankohtaiseksi. Taloyhtiöissä asuvan on hyvä pyytää taloyhtiötä lupa ruokintapaikan perustamiseen.

Lintujen ruokintaan liittyvät käytännöt vaihtelevat taloyhtiöittäin, eikä ruokintaa kannata aloittaa omin luvin. Oikein toteutettuna ruokinnasta voi kuitenkin olla taloyhtiölle enemmän iloa kuin haittaa.

Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen muistuttaa, että lupa ruokintaan ja ruokintapaikkaan on aina kysyttävä taloyhtiöltä. Taloyhtiöllä on myös oikeus kieltää ruokinta kokonaan.

”Kieltojen taustalla saattaa olla aiempia kokemuksia ruokinnan aiheuttamasta häiriöstä ja epäsiisteydestä”, Pynnönen sanoo.

Hyvinhoidettu lintujen talviruokinta tuottaa iloa

Birdlife Suomen mukaan ihmisen tarjoama talviruokinta auttaa monen talvehtivan linnun selviytymisessä kevääseen. Paljon energiaa sisältävä ruoka, kuten pähkinät ja siemenet, auttaa lintuja kestämään koviakin pakkasia. Esimerkiksi sinitiainen joutuu tankkaamaan moninkertaisesti oman painonsa verran ruokaa selvitäkseen hengissä pakkasyön yli. Talven aikana hyvin ruokaa saaneet linnut ovat myös paremmassa kunnossa keväällä pesimäajan kynnyksellä.

Kieltämisen sijaan Kiinteistöliitto suosittelee sopimaan lintujen talviruokinnalle säännöt, joita noudattamalla vältytään ongelmilta. Säännöistä tärkein on se, että ruokintapaikkaa ylläpitävä asukas huolehtii ruokintapaikan siisteydestä. Ennalta kannattaa sopia myös se, miten toimitaan, jos ongelmia ilmenee.

”Jo pelkästään ruokintapaikan ja sen ympäristön pitäminen puhtaana ruoan tähteistä, kuten maahan pudonneista siemenistä, ehkäisee suurimman osan mahdollisista ongelmista”, Pynnönen sanoo.