Lisää CO2-vapaata omavaraista sähköntuotantoa on lähiaikoina tulossa huomattavan paljon. Tuulivoimaa on Suomessa rakenteilla yli 2000 MW:n edestä ja  luvitettuna on 66 uutta projektia, joiden yhteenlaskettu teho on yli 3500 MW. Olkiluoto 3 on jo kytketty sähköverkkoon, uuden laitoksen tuotto verkkoon koeajojen jälkeen on 1600 MW.

”Tulemme lähiaikoina saamaan paljon puhdasta sähköä. Lisäksi olemme sen suhteen koko ajan enemmän energiaomavaraisia, kun tuotanto on kotimaassa”, Calefa Oy:n toimitusjohtaja Petri Vuori summaa.

Sen sijaan lämmöntuotannossa kustannukset ovat polttoainehintojen vuoksi vahvasti nousujohteiset.

”Kukaan ei tällä hetkellä pysty arvioimaan poltettavien raaka-aineiden hinnanmuutosta. Puulle tulee olemaan paljon kysyntää ja nykyään sille löytyy muitakin hyviä jatkojalostuskohteita, kuin polttaminen.”

Energiatehokkuus ratkaisee ongelman

Apu kustannusten nousuun löytyy ainoastaan energiatehokkuutta parantamalla. Hyvä uutinen on, että se on jo nykyteknologiaa.

”Lämpöpumpputeknologia mahdollistaa sen, että yhdellä yksiköllä puhdasta sähköä pystytään tuottamaan kolme-neljä yksikköä CO2-vapaata lämpöä yhteiskunnan ja teollisuuden tarpeisiin”, Petri Vuori sanoo.

Lämpöpumppulaitoksessa Suomessa tuotettu puhdas sähkö jatkojalostetaan hyödyntäen ympäristön energiaa ja teollisuuden hukkalämpöä.

”Jäähdytetään ilmastoa, maata tai vesistöä, kun kerätään energiaa lämmöntuotannon tarpeisiin tai hyödynnetään teollisuuden hukkalämpöjä uusiokäyttöön. Tämä on energiaomavaraisuutta kokonaisuudessaan”, Petri Vuori sanoo.

Tuulivoimasta ja lämpöpumpputuotannosta hyvä parivaljakko

Lämpöpumppu on tuulivoiman kaveri, jolla tuulivoiman kausivaihtelua saadaan tasoitettua. Lämpöpumpuilla voidaan vastata niin kysyntäjoustoihin kuin kapasiteetin tarpeisiin.

”Jos huomataan, että seuraavan tunnin aikana tulee paljon tuulivoimaa, voidaan hyvin ottaa lisää lämpöpumppukapasiteettia käyttöön ja varastoida lämpöenergiaa. Vastaavasti jos nähdään, että seuraavat puoli päivää ei tuule, silloin voidaan huoletta ajaa lämpöpumppuja pienemmällä teholla ja purkaa lämpöakkuja.”

Lämpöä on huomattavasti helpompaa ja noin sata kertaa edullisempaa varastoida kuin sähkö.

”Lämpöakkujen ohella lämpövarastoina on mahdollista hyödyntää myös kaukolämpöverkkoja”, Petri Vuori huomauttaa.

Joustavuus näkyy myös sijoituspaikan suhteen, sillä päästöttömänä lämpöpumppulaitoksen voi sijoittaa minne vain, vaikka asutuksen keskelle. Ratkaisun avaimet ovat käsissä, koska huipputeknologia on jo tätä päivää.

”Jo nyt meillä on olemassa kaikki mahdollisuudet ratkaista tilanne”, Vuori päättää.

Lähde: Calefa Oy