Hallituksen lisätalousarvio sisältää koronakriisin nopeita elvytystoimia.

Olemassa olevia energiaremonttiavustuksia lisätään 20 miljoonalla. Lisäksi öljylämmityksestä luopumiseen esitetään uutena avustuksena kaikkiaan 45 miljoonaa euroa, josta 30 miljoonaa asuinrakennuksille myönnettäviin avustuksiin ja 15 miljoonaa kunnille.

Tukea saavat myös tuulivoiman lupakäsittelyt, sähköautojen lataustolppien rakentaminen ja muovin kierrätys, jotka kaikki ovat osa siirtymää kohti hiilineutraalia kiertotaloutta.

Puurakentamista vauhditetaan

Puurakentamisen ohjelmalle esitetään viiden miljoonan euron lisärahoitusta, jolla kehitetään teollista puurakentamista ja puurakentamisen koulutusta. Lisäksi puukerrostalojen käynnistysavustusta korotetaan vuoden 2021 loppuun saakka MAL-alueilla 5000 euroon asuntoa kohden. MAL-alueiden ulkopuolella otetaan käyttöön 1000 euron käynnistysavustus, jota korotetaan 2000 eurolla, mikäli talo on puurakenteinen.

Ulkoilumahdollisuuksia lähiluonnossa parannetaan

Lähivirkistysalueiden, viheralueiden ja retkeilyinfran kunnostamista ja palveluja tuetaan monipuolisesti. Kunnille esitetään 13 miljoonaa euroa, jolla ne voivat kohentaa virkistys- ja viheralueita, puistoja sekä kansallisia kaupunkipuistoja.

Metsähallitukselle esitetään yhteensä 13 miljoonaa kansallispuistojen ja muiden valtion luontoalueiden palvelujen ja rakenteiden sekä liikenne- ja paikoitusjärjestelyiden parantamiseen sekä luontokeskusten ja muiden kiinteistöjen energiaremontteihin.

Metsiensuojelun rahoitusta lisätään 20 miljoonalla. Raha suunnataan myös Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojeluun sekä pienimpien kansallispuistojen laajennuksiin. Määrärahalla parannetaan luonnonsuojelualueiden kytkeytyvyyttä, eheyttä ja kestävyyttä muuttuvissa olosuhteissa.

Valtion tuella vauhtia asuntorakentamiseen

Valtion korkotukilainojen myöntövaltuuteen esitetään 340 miljoonan korotusta. Koronaepidemia on kääntänyt asuntorakentaminen laskuun, ja valtion tukeman asuntotuotannon kysynnän arvioidaan kasvavan. Korkotukilainojen hyväksymisvaltuuden nostolla halutaan pitää rakentaminen käynnissä ja tukea työllisyyttä sekä kasvavien seutujen vuokra-asuntotarjontaa.

(Lähde: ympäristöministeriö)