Lukkojen asentaminen, sarjoittaminen ja muut niin sanotut turvasuojaustehtävät ovat muuttuneet luvanvaraisiksi. Ne täytyy hankkia vain luvan saaneilta yrityksiltä.

Turvasuojaustehtävät muuttuivat luvanvaraisiksi viime vuoden alussa, kun laki yksityisistä turvallisuuspalveluista uudistui. Lakiuudistukseen liittyvä siirtymäkausi päättyy kuluvan vuoden lopussa, joten tammikuun 2019 alusta lähtien muun muassa taloyhtiöiden on hankittava palvelunsa luvan saaneelta yritykseltä.

”Muutos koskee ansiotarkoituksessa tapahtuvaa ja toimeksiantoon perustuvaa turvasuojaustoimintaa, kuten esimerkiksi lukkojen asentamista ja sarjoittamista tai lukitusjärjestelmien ja murtohälytysjärjestelmien asentamista tai korjaamista”, sanoo Kiinteistöliiton vanhempi lakimies Kaisu Terkki.

Turvasuojaukseen liittyviä töitä tilatessaan taloyhtiön kannattaa varmistaa poliisin ylläpitämästä rekisteristä, että palveluntarjoajalla on lain edellyttämä lupa. Rekisteri löytyy poliisin verkkosivuilta.

Taustalla asumisturvallisuuden parantaminen

Taloyhtiöillä on edelleen mahdollisuus tehdä turvasuojaustehtäviä myös omin voimin tai teettää niitä esimerkiksi isännöitsijätoimistolla.

“Yhtiö voi edelleen tilata esimerkiksi huoltoyhtiöltä erilaisia lukitukseen liittyviä toimenpiteitä, kuten lukkojen korjausta ja asennusta sekä avainten ohjelmointia, mutta huoltoyhtiön tulee omalta osaltaan hoitaa lain edellyttämät lupa-asiat kuntoon ennen siirtymäkauden päättymistä”, Terkki toteaa.

Uudistuksen taustalla on asumisturvallisuuden parantaminen. Luvanvaraisuuden avulla voidaan valvoa niitä turvallisuusalan tehtäviä, joissa hankittua tietoa ja taitoa voisi käyttää rikollisessa mielessä hyödykseen.