Lumikuorma kasvaa ja se voi tietää ongelmia suurille halleilla. Pientaloissa ei ole tarvetta lähteä poistamaan lunta katolta.

Lumikuorma lähentelee monin paikoin 100 kiloa neliömetrillä Etelä-Suomea myöten ja ylittää sen laajalti Itä- ja Pohjois-Suomessa. Lumipeitteen ennustetaan kasvavan helmikuun alussa suurimmassa osassa maata. SYKE suosittelee tarkkailemaan isojen hallien lumikuormaa ja tiputtamaan lunta tarvittaessa. Hallien piilevät rakennevirheet alkavat tyypillisesti ilmetä, kun maaston lumikuorma kasvaa noin 100 kiloon neliömetrillä.

Suurimmat lumikuormat ovat tällä hetkellä Tunturi-Lapissa ja aivan itäisimmässä Suomessa Joensuu-Ilomantsi-seudulla, missä ne ylittävät paikoin 150 kg/m2. Lounais-Lapissa lunta on edelleen hieman keskimääräistä vähemmän eli 60–80 kg/m2. Itä-Suomessa ja Kainuussa lumikuorma ylittää suurimmassa osassa 100 kg/m2. Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa lumikuorma on monin paikoin jo yli 120 kg/m2.

Länsi- ja Etelä-Suomessa lunta on tyypillisesti 50–80 kg/m2. Suomenselällä lumimäärä on edelleen lähellä 100 kg/m2. Vaasa-Joensuu akselin eteläpuolella lunta on jo hieman keskimääräistä enemmän.

Lumi voi alkaa aiheuttaa ongelmia suurille halleille, kun se ylittää maastossa 100 kg/m2. Isojen hallien omistajien kannattaakin varmistaa hallien kattojen kestävyys runsaslumisilla alueilla.
Jo puolen metrin lumikerros kannattaa poistaa isojen hallien katoilta. Lumenpoistossa on huolehdittava työturvallisuudesta ja ohikulkijoiden turvallisuudesta.

Lumikuorma ei rasita pientaloja

SYKE muistuttaa, että omakoti-, pari- ja rivitalot sekä kerrostalot eivät kuulu riskikohteisiin kattojen lumikuorman kestävyyden osalta. Kiinteistön omistajien tulee kuitenkin varmistaa, ettei katolta pääse putoamaan lunta tai jäätä ihmisten päälle.

Pien- ja kerrostalojen katoille ei ole syytä mennä ilman kunnollisia turvavarusteita, jotta ei vaaranna omaa eikä sivullisten turvallisuutta.

Lue lisää:

Talveen turvallisin mielin: Huolehdi pientalon turvallisuus kuntoon ajoissa