Lumilinko on korvaamaton työkone ja apuväline, kun lunta tulee kerralla enemmän tai jos pitää avata kulkuväylä paikkaan, jossa käydään harvoin. Siitä missä lapio ja lumikola eivät enää riitä niin ajan kuin lumen määrän suhteen, alkaa moottoroidun lumilingon työsarka.

Olemme kokeneet äärimmäisyydestä toiseen vaihtelevia sääoloja niin päivä- kuin vuositasolla. Toisaalla riittää lunta ja nietoksia sekä lumitöitä enemmän kuin selkä kestää. Toisaalla ei ole tarvinnut joinakin talvina ottaa lapiota saati lumikolaa esiin vajasta.

TM Rakennusmaailma vertaili lumilinkoja talvella 2019, jolloin pohjoisessa oli enemmän ja painavampaa lunta kuin vuosikausiin. Viranomaisten mittausten mukaan lumen tiheys oli hälyttävän korkea. Lumen pudotusta katoilta suositeltiin lumikuorman aiheuttamien kattovaurioiden välttämiseksi.

Virikkeen vertailulle antoi sesongin markkinoille tullut uusi lumilinko. Biltema toi markkinoille ja hinnoitteli yllättävän houkuttelevasti uuden telavetoisen lumilinkomallinsa. Erityisesti telavetoisuus kiinnosti, sillä aikaisemmin ei sellaisista lumilingoista ole paljon kirjoitettu, saati vertailuja julkaistu. Lisäksi kokemusten perusteelle pyörävetoisten lumilinkojen etenemiskyky on yksi merkittävä koetin ko. laitteiden toimivuudelle ja suorituskyvylle. On myös paljon kohteita, joissa on vastamäkeä. Silloin pelkästään jo vastassa oleva tukeva hanki vaatii pitoa ja työntövoimaa, jota telavedolla saavutetaan.

Samat periaatteet – eri kokoluokkaa

Lähdimme liikkeelle kuudella telavetoisella lumilingolla. Vertailussa olivat mukana Ariens PRO 28 EFI, Biltema CST 7113, Honda HSS 760 A, Husqvarna ST 427 T ja Stiga ST 5266 PB Trac.

Yamaha YT 1070 Laitteita yhdistää ja erottaa toisistaan moni merkkikohtainen ominaisuus ja piirre. Linkousperiaatteeltaan kaikki ovat kuitenkin samaa sarjaa, nk. kaksivaiheisia linkoja. Ykkösvaiheessa poikittainen pyörivä lumiruuvi rikkoo ja kokoaa lumen kuupan keskiosaan toisen vaiheen pitkittäiselle heittoroottorille. Heittoroottorin lavat paiskaavat lumen edelleen suunnattavaan torveen pois aurattavalta alueelta. Lumiruuvit ja heittoroottorit vaihtelevat valmistajan mukaan mitoiltaan ja rakenteiltaan.

Vertailun lumilinkojen moottoritehon ja työleveyden suuri vaihtelu johtuu siitä, että markkinoilla on niukasti valikoimaa telavetoisista lumilingoista. Läheskään kaikilla merkeillä ei ole lainkaan telavetoista mallia ja jos onkin, niin ei montaa kokoluokkaa. Vertailukoneita haalittaessa piti tyytyä siihen mitä oli saatavilla. Näin ollen vertailumme laitteet eivät kovin hyvin sovi samalle viivalle. Sen sijaan ne edustavat sitä tarjontaa ja saatavuutta mikä markkinoillamme vertailuajankohtana vallitsi.

Kun kokoluokka ja tehot vaihtelevat, niin vaihtelevat hinnatkin. Tunnettujen valmistajien laadusta ja viimeistelystä saa maksaa, ja usein kannattaakin. Huollon ja varaosien saatavuus on tärkeää kalliin investoinnin toiminnan ja pitkäikäisyyden kannalta. Edullisen vaihtoehdon etuna on pienellä panoksella saatava suuri hyöty.

Vaihtelevat tehot ja työleveydet

Vertailun lumilinkojen moottoritehot vaihtelivat pienimmästä Hondan 4,3 kilowatista yli kaksi kertaa suurempaan Ariensin 9,7 kilowatin tehoon. Yhtälailla vaihtelee moottorien iskutilavuus edellisten merkkien kohdalla: Hondassa 196 cm3 ja Ariensissa 420 cm3.

Linkojen työleveydet mahtuvat sentään säälliseen haarukkaan, ollen kapeimmillaan Biltemalla 52 cm ja leveimmillään Yamahalla 71,5 cm. Tässä laitevalikoimassa työleveydellä ei näytä olevan suoraviivaista yhteyttä moottorin tehoon. Kukin valmistaja on suunnitellut omanlaisensa yhtälön tehon ja työleveyden suhteen.

Telavetoinen lumilinko saa paremman otteen ajoalustaan

Telavetoisen ajoneuvon tai työkoneen kääntäminen on vaikeaa, ellei toista telaa voi jarruttaa tai vapauttaa, saati pyörimissuuntaa vaihtaa.

Telavetoisen työkoneen ensisijainen etu pyörävetoiseen verrattuna on parempi ote ajoalustaan. Sillä tavoitellaan parempaa etenemiskykyä. Telan kosketuspinta ajoalustaan on moninkertainen renkaan kosketuspintaan verrattuna.

Telan pitävyyteen vaihtelevissa keleissä vaikuttaa pintakuvion lisäksi laitteen massa ja kosketuspinta-ala. Eteneminen vastamäkeen ja pehmeämmällä alustalla onnistuu paremmin telavetoisella kuin pyörävetoisella.

Lue testit ja vinkit lumilingoista täältä

Kun olet valitsemassa lumilinkoa, ota selvää ensin niiden toimintaperiaatteista. Lumilingot voivat olla myös akkukäyttöisiä, jolloin niiden teho riittää hyvin pieneenkin pihaan. TM Pikakokeissa olemme testanneet kolmea akkukäyttöistä lumilinkoa, toisen tulokset voit lukea tästä ja kolmannen tulokset tästä.