Suomen juhlavuoden kunniaksi järjestetty Luontolahjani satavuotiaalle -kampanja tuotti 170 uutta suojelualuetta. Eniten uusia suojelualueita tuli Pohjois-Karjalaan.

Kampanja kannusti maanomistajia perustamaan yksityisiä luonnonsuojelualueita, ja sen tavoitteena oli 1800 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita. Tavoite ylitettiin reilusti, sillä 170 uutta suojelualuetta muodostavat yhteensä 3 064 hehtaarin kokonaisalan.

Suojelualueita perustettiin kaikkiin Suomen 18 maakuntaan ja yhdeksässä ylitettiin sadan hehtaarin tavoite. Eniten uusia suojelualueita tuli Pohjois-Karjalaan (17 kpl) ja Pohjois-Pohjanmaalle (16 kpl). Eniten suojeltiin Pohjois-Suomessa, jossa kokonaispinta-alaksi tuli noin 1800 hehtaaria. Lapissa ja Kainuussa päästiin molemmissa lähes 500 hehtaariin ja Pohjois-Pohjanmaalla jopa 835 hehtaariin.

Suojeluun etenkin metsiä ja soita

Suojeluun tulleet kohteet ovat etupäässä erilaisia metsiä ja soita sekä niiden yhdistelmiä. Lisäksi mukana on ulkosaariston luotoja, lintukosteikoksi ennallistettu entinen turvesuo ja pieni lintujärvi. Alueiden koot vaihtelevat puolen hehtaarin suojelualueesta aina 270 hehtaariin. Osallistujien joukossa oli yksityishenkilöitä, yrityksiä, kuntia sekä säätiöitä ja yhdistyksiä.

Kampanjaan osallistui kaikkiaan 40 kuntaa, joiden maille perustettiin yhteensä noin 1980 hehtaaria uusia suojelualueita. Aktiivisimpia kunnat olivat Uudellamaalla ja Pirkanmaalla, jossa suojelualueita perustettiin yhteensä noin 1230 hehtaaria. Helsinki, Espoo, Tampere ja Vantaa perustivat kampanjan aikana omia suojelualueitaan.

Myös valtio osallistuu Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan suojelemalla yksityisten lahjoituksia vastaavan pinta-alan. Metsähallituksen Luontopalveluiden ja Metsähallitus Metsätalous Oy:n yhteistyönä on tähän mennessä tehty kampanjan mukaisia suojelupäätöksiä 665 hehtaarin edestä. Työ uusien kohteiden löytämiseksi jatkuu edelleen, ja kaikki valtion kohteet julkistetaan myöhemmin keväällä.