Olemme seuranneet kahdesta porareiästä maakostean betonilaatan kuivumista. Päätimme yhteistuumin massan valmistajan kanssa vielä tehdä tarkentavan, RT-kortin mukaisen mittauksen uudesta porareiästä, jonka syvyys on täsmälleen 40 % laatan paksuudesta. Pintareikää emme tehneet, koska tiesimme sen aiempien mittausten perusteella olevan alle RT-kortin RH 75 %:n.

Uusi reikä tehtiin vanhan, reikä nro 2:n läheisyyteen. Porauspaikan turvallisuuden varmistimme lattian valun yhteydessä otetusta valokuvasta. Puhdistimme reiän, putkitimme sen ja tulppasimme RT-kortin ohjeen mukaisesti.

Mittasimme kosteuden samalla mittarilla kuin aiemmin kolmen vuorokauden kuluttua poraamisesta. Samalla mittasimme myös vanhasta reiästä kosteuden vertaillaksemme uuden, RT-kortin mukaisen mittauksen ja aiempien mittausten tapaan tehtyjen tulosten ja reikien eroavaisuutta.

Mittasimme myös Vaisalan juuri kalibroidulla mittarilla uudesta reiästä vertailutuloksen. Tasaantumisaika oli mittalaitevalmistajien ohjeiden mukainen.

RT-kortin ohjeisiin nähden epävarmuustekijänä oli noin 1 °C ihannelämpötila-aluetta matalampi lattian lämpötila. Huoneilma oli lattian kanssa saman lämpöinen. Kylmemmällä lattialla on taipumus antaa hieman kuivempia tuloksia.

Tätä viimeistä mittausta suoritettaessa betonin ikä oli 198 vvuorokautta. Samalla mittarilla, vielä kerran ”väärin” mitattuna, vanhan reiän RH oli 64,5 %. Uuden, RT-kortin mukaan mitatun reiän RH oli 63,6 %. Heittoa siis 0,9 yksikköä. Vaisalan mittariin verrattuna mittareiden välistä heittoa oli 3,1 yksikköä.

Samalla mittasimme valun yhteydessä Bekasonin muualle betonin sisään (40 mm) laittamien, langattomasti luettavien antureiden arvot. Aalto Yliopiston ja Vigilan Oy:n kehittämä Humi-Control-system antoi tulokseksi RH 68 %.

Viimeisintä mittausta suoritettaessa kohteessa oli pyörinyt kondenssikuivain 101 vuorokautta. Tulokset ovat aiemmin julkaistuun taulukkoon nähden johdonmukaisia.

Tavoitteena kuiva lattia

Mittasimme ”maakostealla” valetun lattian kosteutta kuivumisprosessin ajan kahdesta eri porareiästä. Teimme siis useita eri mittauksia samoista rei´istä. Tämä poikkeaa RT-kortissa esitetystä mittaustavasta. Myös porareikien tulppaus ja syvyydet betonin nimellispaksuuteen suhteutettuina poikkesivat ohjeista.

RT-kortin raja-arvot pinnoituskelpoisuudelle maavaraisessa laatassa ovat 40 % syvyydestä laatan paksuudesta mitatessa RH 85 % ja 40 % tuosta 40 %:sta RH 75 %. 120 mm:n laatasta se tarkoittaa 48 mm ja 19,2 mm:n syvyyksiä. RT-kortin mukaan reiän syvyyden on oltava oikea 1 millin tarkkuudella. Meidän mittauksemme oli tehty 60 mm syvistä rei’istä.

Betonin valmistajan Bekason Oy:n palvelunkuvauskortissa luvataan Bekafloor Normal-massalle 21 vuorokautta. kuivuminen RH 85 %:iin, kun valupaksuus on 80-100 mm ja kuivumisaikana sisäilman lämpötila 10-15 °C sekä RH 60–70 %.

Esimerkkikohteessamme laatta on 120 mm paksu. Sen alla on erittäin tiivis polyolefiini-radonsuoja. Lisäksi haimme mittauksissamme lattian kuivumista RH 70 %:iiin. Sekä lattian paksuus, että hakemamme RH % poikkeavat huomattavasti betonin valmistajan palvelunkuvauksessa ilmoitetuista arvoista. Nämä seikat huomioon ottaen Bekason Oy piti mittaustuloksiamme aivan oman tuotekehitystyönsä yhteydessä tehtyjen mittausten mukaisina, jopa loistavina. Lattian paksuus ja radonsuoja huomioiden 36 vuorokaudessa saavutettu RH 85 % alitus puoltaa sitä.