Varma kertoo tavoitteestaan puolittaa asuntokantansa päästöt vuoteen 2023 mennessä. Osa sen omistamista kerrostaloista irtautuu kokonaan kaukolämmöstä ja siirtyy käyttämään maalämpöä.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma omistaa 61 asuinkerrostaloa, joissa on noin 4 000 asuntoa.  Varma siirtyy käyttämään suuressa osassa asuntokantaansa kiinteistöjen lämmönlähteenä lämpöpumppuja. Lämpöpumppuja ja aurinkopaneeleja asennetaan 36 asuinkerrostaloon, jolloin Varman koko asuntokannan päästöt kevenevät arviolta 48 % vuoteen 2023 mennessä. Osassa kerrostaloista maalämpö korvaa kaukolämmön kokonaan.

Energiaremontit suunnittelee ja toteuttaa energiapalveluyhtiö LeaseGreen.

Tavoitteena päästötön lämpö vuoteen 2030 mennessä

Energiasäästötoimien myötä Varman kohteissa siirrytään käyttämään maalämpöpumppuja, aurinkosähköpaneeleja ja kiinteistökohtaisia lämpöpumppuja, jotka ottavat lämpöä talteen poistoilmasta. Uusilla energiaratkaisuilla korvataan kaukolämmön kulutusta.  Kaukolämpö aiheuttaa tällä hetkellä merkittävän osan asuntokiinteistöjen hiilidioksidipäästöistä.

Kaukolämmöstä irtautuu kokonaan jo tänä vuonna kahdeksan Varman omistamaa asuinkerrostaloa, jotka siirtyvät maalämpöön.

”Nyt käynnistyvät energiansäästötoimet ovat monelta tapaa perusteltuja niin kannattavuudeltaan kuin ympäristövaikutustensa vuoksi. Yksittäisissä kohteissa päästöjen leikkaus voi olla täydet 100 %, eli asukkaat saavat jatkossa asua energiankäytöltään hiilineutraaleissa taloissa”, Varman kiinteistöpäällikkö Matti Lindfors sanoo.

Varman tavoitteena on tehdä vuosien 2020–2021 aikana energiansäätötoimenpiteitä yhteensä 36 asuinkerrostalossa. Toteutus aloitetaan heti 13 asuinkerrostalossa. Varman tavoitteena on, että kiinteistöjen käyttämä lämpö on päästötöntä vuoteen 2030 mennessä ja sähkö 2025 mennessä.