Paikalliset rankkasateet ovat saaneet tänäkin kesänä kadut tulvimaan ja kellarit täyttymään vedellä. Sään ääri-ilmiöt yleistyvät, ja niihin tulee erityisesti kaupungeissa varautua erilaisilla hulevesiratkaisuilla. Maanalainen säiliö voi olla nopea ja kustannustehokas ratkaisu sadevesien keräämiseen.

Rankkoja sateita on esiintynyt paikallisesti eri puolilla valtakuntaa. Vettä tulee lyhyessä ajassa niin paljon, etteivät viemärit ja ojat ehdi vetää ja poistaa vettä. Sateen vaikutukset korostuvat esimerkiksi omakotialueilla ja kaupungeissa eli yleensä paikoissa, joissa on paljon kattopintoja ja vettä läpäisemättömiä kohtia kuten päällystettyjä katualueita.

”Vesi pakkautuu alaviin paikkoihin ja tulvia syntyy. Sadevesijärjestelmät eivät yksinkertaisesti pysty imemään hetkellisesti niin suuria vesimääriä”, Viherympäristöliiton Seppo Närhi muistuttaa.

Asiantuntijat ovat kehitelleet tulvahuippujen haittavaikutuksia ehkäiseviä ratkaisuja kuten viherkattoja, viivytysaltaita, sadevesien johtamista ja vettä läpäisevien pinnoitteiden käyttämistä. Yhteistä niille on suuren vesimäärän imeminen ja tulvimisen estäminen. Viherkatto sitoo vettä, läpäisevät pinnoitteet päästävät veden maaperään ja sadevesiä voidaan ohjata esimerkiksi istutusalueiden kasteluun.

Maanalaiset säiliöt

Valmiiksi rakennetuilla alueilla joudutaan miettimään uusia hulevesiratkaisuja. Viherkaton tekeminen, vettä läpäisevän pinnoitteen asentaminen ja viivytysaltaan rakentaminen vaativat aikaa. Nopea ratkaisu on ohjata sadevesiä maanalaisiin säiliöihin ja kennoihin. Hyviä kohteita tällaisille ratkaisuille ovat esimerkiksi autojen pysäköintialueet.

”Maanalaisia säiliöitä ja kennoja on meillä rakennettu verraten vähän, vaikka ulkomailla niitä on paljonkin käytössä”, Seppo Närhi sanoo.

Kattovedet voidaan esimerkiksi kaupunkien ja taloyhtiöiden kansipihoilla kerätä tankkeihin. Sieltä vesi pumpataan pihan kasvien ja pensaiden kasteluun. Sadevesi saadaan hyötykäyttöön ja kiertoon eikä kasteluun tarvitse käyttää juomavettä.

Oppia Asuntomessuilta Porista

Sään ääri-ilmiöistä on tänä kesänä saatu monenlaista oppia ja kokemusta. Ihmiset ovat huomanneet asunnon jäähdytyksen ja viilennyksen tärkeyden. Toinen oppi on sadevesien johtaminen ja kokoaminen sopivaan kohtaan ja tarkoitukseen. Viilennystekniikkaa tuntevat talotekniikan ammattilaiset, hulevesiratkaisuista tietävät maisemasuunnittelijat.

Asuntomessuilla Porissa oli kaksi erilaista hulevesiratkaisua. Katualueelle oli rakennettu painanne sadevesien keräämiseen ja maahan imeyttämiseen. Toinen painanne oli kevyen liikenteen väylällä. Uusilla alueilla hulevesirakenteiden suunnittelu alkaa olla vakiokäytäntö, mutta vanhoilla asuinalueilla keinoja joudutaan etsimään.

Maanalaisen säiliön asentaminen saattaa olla nopea ja kustannustehokas ratkaisu sadevesien keräämiseen. Toimivan painanteen tekeminen vaatii suunnittelua, aikaa ja usein myös maansiirtotöitä. Mutta jotain kannattaa tehdä asuinviihtyvyydenkin vuoksi. Tutkimusten mukaan puistoisilla viheralueilla lämpötila on useita asteita ympäröivää aluetta alhaisempi.

Lue lisää hulevesiratkaisuista ja kuntien hulevesikustannuksista TM Rakennusmaailman artikkelista lehdestä 6/18.