Maankäyttö- ja rakennuslakiin tulee saada lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Nämä lisäävät rakentajien luottamusta järjestelmään.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on käynnistymässä. Valmistelutyö on meneillään ja työhön asetetaan asiantuntijaryhmä. Tavoitteena on uudistaa, parantaa ja ajantasaistaa lakipakettia. Maankäytön suunnittelu ja yleensä rakentaminen koskettavat lähes kaikkia suomalaisia tavalla tai toisella.

”Kyse on kauaskantoisesta ja suuresti rakennettua ympäristöä muokkaavasta uudistuksesta. Tähän työhön on paras asettaa parlamentaarinen työryhmä. Kutsun ryhmän koolle tänä keväänä ohjaamaan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta”, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Maankäytön suunnitteluun tulee alustavan selvityksen mukaan kaksi tasoa. Valmisteluun kaivataan lisää läpinäkyvyyttä. Näillä toimenpiteillä laki asiantuntijoiden mukaan toimisi paremmin, hyödyttäisi osapuolia ja luottamus suunnittelujärjestelmään kasvaisi.

Digitalisointia lisää

Maankäytön suunnittelu pitäisi saada entistä joustavammaksi ja digitalisointia tulisi saada lisää. Kaikki suunnittelun osa-alueet olisi oltava sähköisessä muodossa. Maahamme tulisi saada valtakunnallinen järjestelmä, joka ulottuisi strategisesta suunnittelusta toteutukseen, ja myös rakennetun ympäristön ylläpitoon.

”Eri osapuolten tehtävät, roolit ja vastuut tulisi määritellä tarkemmin. Sääntelyn perustana tulisi jatkossa huomioida rakennuksen elinkaari. Rakennuslupaa tarvitsisivat vain hankkeet, jotka ovat merkityksellisiä terveellisyyden ja turvallisuuden kannalta”, esiselvityksen tehnyt professori Ari Ekroos painottaa.

Maankäyttöön tulisi yleis- ja kehittämissuunnitelma. jotka korvaisivat nykyiset kaavat. Kunnat ja maakunnat laatisivat strategisia maankäytön yleissuunnitelmia, joilla ohjattaisiin maakuntien, kaupunkiseutujen ja kuntien kehitystä. Alueiden suunnittelua ohjattaisiin kehittämissuunnitelmalla, jonka hyväksymisestä päättäisi kunta. Kehittämissuunnitelman voisi laatia myös yksityinen taho.

Valmista ensi vaalikaudella?

Lakiuudistuksen tietopohjaa on valmisteltu Ympäristöministeriön johdolla. Virkamiesvalmistelun tuottamat isot linjat nivotaan uudistuksen suuntaviivoiksi, ja ne toimivat parlamentaarisen valmistelun pohjana. Uudistamisessa korostuvat toimintaympäristön muutokset, digitaaliset ratkaisut, avoin tieto, vuorovaikutus sekä vastuiden selkeyttäminen.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistustyön arvioidaan valmistuvan ensi vaalikauden puoliväliin mennessä. Alustavan selvityksen laatimiseen osallistuivat professori Ari Ekroos, emeritusprofessori Hannu Katajamäki, Senior Legal Counsel Helena Kinnunen, professori Panu Lehtovuori sekä johtava tutkija Aija Staffans.