Maanparannus on jatkuvaa huolenpitoa puutarhasta ja sen kasveista. Katso mitä hiekkainen, savinen tai turvepitoinen maa tarvitsee.

Kun piha on perustettu ja kalliit kasvit hankittu, sijoituksesta kannattaa pitää huolta. Elinvoimainen maa on perusta, josta puutarhan kasvu ja kukoistus kumpuaa.

Hyvä puutarhamaa ei ole tontille kerran kipattu hankinta, joka pysyy ikuisesti ennallaan. Maan ominaisuuksia muuttaa ja sen elinvoimaa verottaa moni olosuhde ja tekijä mullan alla ja päällä. Maan kunnosta huolehtiminen onkin jatkokertomus, johon kirjoitetaan joka vuosi uusi luku.

Laiminlyödyn ja köyhtyneen kasvualustan tunnistaa viimeistään siitä, että kasvien kasvuvoima alkaa hiipua, mutta mistä tunnistaa elinvoimaisen, hyvä puutarhamaan? Se on monen tekijän summa. Kasvien kasvuun vaikuttaa maalaji, multavuus, maan rakenne, pieneliötoiminta, ojitus tai sen tarve, ravinteisuus ja happamuus.

Joitakin luettelon asioita on helppo muuttaa: esimerkiksi hapan maa kalkitaan, vähäravinteinen lannoitetaan. Puhtaasti arvaamalla ei tarvitse ryhtyä maanparannuspuuhiin, sillä tarjolla on maa-analyysipalveluja, joiden perusteella saa maanparannusohjeet. Kotipuutarha-analyyseja tekevät esimerkiksi suomenymparistopalvelu.fi ja eurofins.fi.

Köyhä ja kovaksi korpuksi tiivistynyt maa on omaa kotipihaa laajempi ongelma, kun katsotaan suurta kokonaisuutta. Omalla asuinalueella jokaisen pihan ja puutarhan maalla on oma tehtävänsä. Hyvärakenteinen maa ehkäisee pintavaluntaa eli hulevesien maata kuluttavia virtauksia ja eroosiota. Rankkasateiden ja lumien sulamisen aikana maan pinnalla hallitsematta virtaavat hulevedet ovat haitaksi myös rakennuksille.

Eri puolilla Suomea asuvilla on ilonaan tai riesanaan erilaiset maalajit, joten kaikkialle ei sovi samanlainen maanparannus. Savimaan ja hiekka-/hietamaan vertailu auttaa ymmärtämään veden kulkua maaperässä. Hieta- ja hiekkamaasta vesi solahtaa vaivatta läpi. Sopivasti irrallisten maahiukkasten ansiosta maa on huokoista, vettä ja ilmaa on sopivasti kasvien juurten ulottuvilla. Tiivis savimaa pidättää vettä, sillä saven pienet huokoset täyttyvät helposti vedellä. Kasvien juuret ovat vaikeuksissa läpimärässä, hapettomassa ja tiiviissä savessa.

Maanparannusta joka pihaan

Hiekkamaa: ilmava, helppo lapioida ja käsitellä, lämmin ja ei roudi, vesi solahtaa helposti läpi. Kun hiekkamaahan sekoittaa kompostia, savea ja/tai turvetta, hiekkamaan rakenne paranee ja se pidättää paremmin vettä ja ravinteita. Puutarha- tai talousjätekompostia levitetään 3–5 cm kerros. Syksyllä maahan voi muokata puolivalmistakin kompostia. Kypsyneen kompostin ravinteet ovat hidasvaikutteisia eli ne vapautuvat kasvien käyttöön vuosien mittaan.

Savimaa: tiukka ja tiivis, raskas lapioida ja käsitellä, routii voimakkaasti. Liettyy sateella sitkeäksi mudaksi ja kuivuu kovaksi korpuksi. Kun savimaahan sekoittaa eloperäistä ainesta (maanparannusturve, komposti), maan pieneliötoiminta vilkastuu ja maa kuohkeutuu. Kanan tai hevosen lanta elvyttää myös savimaan eloperäistä toimintaa. Sora tuo lisää rakennetta muuten liikaa tiivistymään pyrkivään savimaahan.

Turvemaa: maatunut suokasvien jäte on märkänä raskasta käsitellä ja kylmää, kuivuttuaan se pöllähtää kevyeksi. Turpeeseen kannattaa sekoittaa soraa ja hiekkaa sekä happaman turvemaan pH:ta nostavaa kalkkia. Savi parantaa puolestaan maan rakennetta.

Lue lisää:

Kevättöiden muistilista

Näin hoidat nurmikkoa