Rakentamisessa voitaisiin uusiomateriaalien paremmalla hyödyntämisellä saavuttaa miljoonasäästöjä. Samalla ympäristö hyötyisi ja liiketoiminnalle löytyisi uusia mahdollisuuksia.

Ramboll Finlandin mukaan maassamme käytetään kiviaineksia rakentamiseen yli sata miljoonaa tonnia vuodessa. Näistä jopa 80 miljoonaa tonnia on luonnon kiviainesta kuten kalliomursketta, sepeliä, soraa ja hiekkaa. Luonnon kiviaineksia voitaisiin helposti korvata uusiomateriaaleilla kuten ylijäämämailla, teollisuuden sivutuotteilla, jätteillä ja pilaantuneilla maa-aineksilla.

”Uusiomateriaalien käyttö on hämmästyttävän vähäistä. Niiden käyttö kuitenkin säästäisi kustannuksia, vähentäisi kuljetusten päästöjä ja kaatopaikkajätteen määrää. Samalla myös luonnonvaroja säästyisi”, Rambollin Pentti Lahtinen sanoo.

Useilla uusiomateriaaleilla on myös luonnonaineksia parempi lämmöneristävyys. Silloin esimerkiksi rakenteet voidaan tehdä aikaisempaa ohuempina ja saada tätä kautta säästöjä. Tutkimusten mukaan uusiomateriaaleja hyödyntämällä voidaan saavuttaa keskimäärin 30–50 prosentin säästöt maarakentamisessa.

Kaivusavi hyötykäyttöön

Esimerkiksi Helsingin kaupunki saavuttaa 5–10 miljoonan säästöt käyttämällä rakennuspaikalta löytyvän kaivusaven uudelleen hyödyksi maarakentamisessa verrattuna siihen, että savi kuljetettaisiin kaatopaikalle. Satamahankkeissa uusiokäyttö saattaa olla jopa ainoa toimiva ratkaisu. Vuosaaren satamaa rakennettaessa puolen miljoonan kuution sedimenttimassa hyödynnettiin paikan päällä.

”Uusiokäyttöä hankaloittavat muun muassa hitaat lupakäytännöt ja pinttyneet asenteet. Lupakäytäntö kuitenkin muuttui, kun vuoden alussa astui voimaan jätteiden hyödyntämistä edistävä MARA-asetus”, Pentti Lahtinen kertoo.

Keinoja uusiomateriaalien käytön edistämiseen pohditaan myös UUMA3 –foorumissa, jossa on mukana julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita. Käyttöä voidaan lisätä muun muassa materiaaleja tuotteistamalla, tuotteita kaupallistamalla sekä kehittämällä rakentamistekniikkaa ja suunnittelua.

Asetus edistää uusiokäyttöä

Maarakentamisen uusiomateriaaleja saadaan kaivumaista, rakentamisen kiviaineksista, purkumateriaaleista, teollisuuden sivutuotteista ja jätteistä. Niitä voidaan käyttää joko sellaisenaan, sideaineena tai komponentteina korvaamaan kiviaineksia tai parantamassa ominaisuuksia. Uusiomateriaaleja käyttämällä vähentyvät myös rakennushankkeiden ympäristövaikutukset.

Ympäristönministeriön hallinnonalaan kuuluvalla MASA-asetuksella pyritään edistämään rakentamisen ylijäämäainesten tarkoituksenmukaista ja turvallista hyödyntämistä infra- ja maarakentamisessa. Yhteistyöfoorumin verkkosivut ja Liikenneviraston väyläsuunnittelun julkaisu löytyvät seuraavista osoitteista.

UUMA3-ohjelman verkkosivut http://www.uusiomaarakentaminen.fi/

Väyläsuunnittelun uusiomateriaaliselvitykset, Liikenneviraston julkaisu https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lts_2018-06_vaylasuunnittelun_uusiomateriaaliselvitykset_web.pdf