Finnish Consulting Groupin kehittämä uudenlainen ekologisen puurakentamisen keksintö WHEMBY soveltuu erityisesti kerrostalojen pysäköintialueiden kehittämiseen. Suomeksi sanottuna se tarkoittaa, että lisä- ja täydennysrakennukset tehtäisiin puuelementeistä parkkialueiden päälle.   

Keskeisenä ajatuksena on, että taloyhtiön on helpompi tehdä päätös täydennysrakentamisesta, kun rakentaminen ei vaadi yhteisiä keskitettyjä pysäköintiratkaisuja.

WHEMBY yhdistää täydennysrakentamisen ja pysäköinnin. Rakennukset suunnitellaan siten, että olemassa olevat pysäköintipaikat muutetaan autosuojaksi uuden rakennuksen avoimeen pohjakerrokseen. Pysäköintitila voidaan myöhemmin muuttaa asuintilaksi taloyhtiön pysäköintitarpeen muuttuessa. Rakentamisessa hyödynnetään puuta sekä uusiutuvia energiamuotoja, erityisesti aurinkoenergiaa.

”Olemme muutosvaiheessa kohti sähköisiä yhteiskäyttöautoja, ja niiden myötä pysäköintialueiden tarve vähenee. Toistaiseksi autopaikkoja kuitenkin tarvitaan vielä. Halusimme luoda asumiskonseptin, joka edesauttaa kestävää täydennysrakentamista ja muuntautuu vastaamaan tulevaisuuden asumisen ja liikkumisen tarpeisiin”, taustoittaa idean isä ja konseptin luonnista vastannut FCG:n arkkitehti Carlos Lamuela.

Konseptia on kehitetty yhdessä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja rakennuttavan A-Kruunu Oy:n sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn kanssa tutkimalla teknisiä reunaehtoja ja kustannuksia lähiölle tyypillistä kerrostalotonttia esimerkkinä käyttäen.

Kyse on toistaiseksi vielä vain suunnitelmista. Kustannustehokkaasti valmistettujen tilaelementtien suunnitelmia on kehitetty yhteistyössä Woodcomp Oy:n kanssa, ja A-Kruunu harkitsee parhaillaan pilottikohteen jatkosuunnittelua.