Celt Oy aloittaa rakennuselementtien ja valmiiden asuntomoduulien valmistuksen kesäkuussa Valkeakoskella. Tuotteet valmistetaan CLT-massiivipuusta (Cross Laminated Timber)

CLT:n suosio asuntorakentamisessa on voimakkaassa kasvussa Suomessa ja koko Euroopassa. Suomessa suosio näkyy erityisesti puukoulubuumina. CLT:n tuotantomäärä yli kymmenkertaistuu Suomessa seuraavan kahden vuoden aikana. 

Celt Oy:n tarkoituksena on valmistaa asuntoja teollisesti kuten autoja tai kännyköitä. Kapasiteettia kasvatetaan vaiheittain tuotantolinja- ja palvelukehitysinvestoinneilla. Kun asuntojen valmistus tuodaan työmaalta sisätiloihin, laatu, aikataulu, työturvallisuus ja kustannukset ovat paremmin hallittavissa. Samalla vältytään työmaalla syntyviltä kosteus- ja homeongelmilta. Teollisella massiivipuurakentamisella on merkittävä vaikutus asuntopulan ja sisäilmaongelmien ratkaisemisessa sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.

Massiivipuulevyrakentamisessa puun tunnetut ominaisuudet saadaan käyttäjän hyödyksi. Puun tuoksu, kosketus ja näkeminen rentouttavat. Puu puhdistaa sisäilmaa ja sen avulla toteutetaan akustisesti miellyttäviä tiloja. CLT-massiivipuu on ekologinen valinta ja tarjoaa myös rakennusten suunnitteluun uusia mahdollisuuksia.

Celt Oy:n keskittyy aluksi korkeintaan 3-kerroksisten rakennusten rakennuselementtien valmistukseen. Kasvusuunnitelmassa on myös kerrostalomoduulien valmistus. Yhtiö voi jalostaa rakennuselementeiksi CLT:n lisäksi myös muita massiivipuulevymateriaaleja.